ČSN 33 1326 (331326)

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu zařízení trakčního vedení a pro práci na trakčním vedení metra

ČSN 33 1326 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu zařízení trakčního vedení a pro práci na trakčním vedení metra
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v rozsahu působnosti ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku. Tato norma doplňuje všeobecně platná ustanovení ČSN 34 3100. Stanoví podrobnější bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na trakčním vedení metra s napětím do 1 kV, pro činnost a pro pobyt pracovníků v blízkosti trakčního vedení metra. Trakčním vedením metra se rozumí přívodní kolejnice metra, napájecí vedení, včetně napáječových odpojovačů, kolejnicové vedení, odváděcí vedení, zkratovače přívodní kolejnice a další části trakčního zařízení, které jsou umístěny v prostorách elektrizovaných kolejí (např. silové části stykových transformátorů zabezpečovacího zařízení signalizace přítomnosti napětí v přírodní kolejnici, silové části stykových transformátorů zabezpečovacího zařízení apod.). Norma platí pro práce na nově budovaných i stávajících zařízeních a pro jejich obsluhu. Pokud lze u stávajících zařízení vyhovět některým ustanovením této normy, musí být v případech ohrožujících bezpečnost osob a věcí provedena úprava ve smyslu této normy neprodleně, v ostatních případech při nejbližší rekonstrukci. Norma obsahuje kapitolu 3 "Základní požadavky", kap. 4 "Kvalifikace pracovníků", kap. 5 "Obsluha zařízení trakčního vedení", kap 6 "Vstup do prostoru elektrizovaných kolejí", kap. 7 "Činnost v blízkosti trakčního vedení", kap. 8 "Práce na trakčním vedení", a kap. 9 "Práce na drážním tělese". Ve všech kapitolách jsou stanoveny především požadavky organizačně technické, které tvoří větší část jednotlivých kapitol (např. kvalifikace obsluhy, souhlas s prováděním práce, průkaz, opravňující ke vstupu apod.) tak ryze technické ( např. trakční odpojovače, vzdálenosti apod.) ČSN 33 1326 byla vydána v prosinci 1993. Touto normou se zavádí nová ČSN, doposud tuto problematiku upravovala ON 33 1326 z 20.6.1984.

Označení ČSN 33 1326 (331326)
Katalogové číslo 15136
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963151366
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 37 6754 (376754)
Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 33 13 26
  • ČSN 331326
  • ČSN 33 13 26 : 1993
  • ČSN 331326:1993
  • ČSN 33 1326:1993