ICS 29.280 - Elektrická trakční zařízení

ČSN IEC 60050-811 (330050) - květen 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 811: Elektrická trakce

3 550 Kč

ČSN 33 1326 (331326) - prosinec 1993

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu zařízení trakčního vedení a pro práci na trakčním vedení metra

190 Kč

ČSN EN 50443 (332165) - říjen 2012

Účinky elektromagnetické interference na potrubí způsobené AC vysokonapěťovými elektrickými trakčními soustavami a/nebo AC vysokonapěťovými napájecími soustavami

350 Kč

ČSN EN 50163 ed. 2 (333500) - červenec 2005 aktuální vydání

Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.08t, Oprava 1 4.12t, Oprava 2 6.13t, A2 7.20t

460 Kč

ČSN EN 50124-1 ed. 2 (333501) - únor 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení

550 Kč

ČSN EN 50124-2 ed. 2 (333501) - únor 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím

230 Kč

ČSN EN 50126-1 ed. 2 (333502) - březen 2019 aktuální vydání

Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Generický proces RAMS

770 Kč

ČSN EN 50125-1 ed. 2 (333504) - únor 2015 aktuální vydání

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Drážní vozidla a jejich zařízení

230 Kč

ČSN EN 50125-2 (333504) - červenec 2003

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 2: Pevná elektrická zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.12t

250 Kč

ČSN EN 50125-3 (333504) - prosinec 2003

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: Zabezpečovací a sdělovací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.12t

360 Kč

ČSN 33 3505 ed. 2 (333505) - březen 2010 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elektrické napájecí a spínací stanice

440 Kč

ČSN EN 50617-1 (333506) - únor 2017 aktuální vydání

Drážní zařízení - Základní parametry systémů detekování vlaků pro interoperabilitu evropských železničních systémů - Část 1: Kolejové obvody

590 Kč

ČSN EN 50617-2 (333506) - únor 2017 aktuální vydání

Drážní zařízení - Základní parametry systémů detekování vlaků pro interoperabilitu evropských železničních systémů - Část 2: Počítače náprav

550 Kč

ČSN EN 50388 ed. 2 (333508) - únor 2013 aktuální vydání

Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.13t

570 Kč

ČSN CLC/TS 50546 (333509) - prosinec 2013

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.21t

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

157 Kč

ČSN EN 50533 (333509) - říjen 2012

Drážní zařízení - Charakteristiky napětí trojfázového vedení ve vlaku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t

465 Kč

ČSN 33 3510 (333510) - prosinec 1983

Elektrotechnické předpisy. Elektrická trakční zařízení metra

340 Kč

ČSN 33 3516 (333516) - červen 1997 aktuální vydání

Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.11t

355 Kč

ČSN 33 3525 (333525) - červenec 1997 aktuální vydání

Trakční vedení metra

190 Kč

ČSN EN 50152-1 ed. 3 (333580) - září 2013

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení - Část 1: Vypínače se jmenovitým napětím nad 1 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t

465 Kč

ČSN EN 50152-2 ed. 3 (333580) - září 2013

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení střídavého proudu - Část 2: Odpojovače, uzemňovače a spínače se jmenovitým napětím nad 1 kV

230 Kč

ČSN EN 50152-3-1 ed. 2 (333580) - prosinec 2017 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-1: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Přístroje

340 Kč

ČSN EN 50152-3-2 ed. 2 (333580) - duben 2017 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-2: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Transformátory proudu

230 Kč

ČSN EN 50152-3-3 ed. 2 (333580) - duben 2017 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-3: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Transformátory napětí

230 Kč

ČSN EN 50121-1 ed. 4 (333590) - listopad 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně

230 Kč

ČSN EN 50121-2 ed. 4 (333590) - listopad 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

340 Kč

ČSN EN 50121-4 ed. 4 (333590) - červenec 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

405 Kč

ČSN EN 50121-5 ed. 4 (333590) - listopad 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

405 Kč

ČSN EN 50592 (333590) - červen 2017

Drážní zařízení - Zkoušky kolejových vozidel na elektromagnetickou kompatibilitu s počítači náprav

340 Kč

ČSN CLC/TS 50238-2 (333592) - květen 2021 nové vydání

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: Kompatibilita s kolejovými obvody

440 Kč

ČSN CLC/TS 50238-3 (333592) - září 2014 aktuální vydání

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 3: Kompatibilita s počítači náprav

230 Kč

ČSN EN 50238-1 (333592) - prosinec 2003

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.12t, Oprava 2 6.15t, Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 9. září 2022 (přejít na náhradu).

422 Kč

ČSN CLC/TS 50544 (341395) - květen 2013

Ochrany před přepětím pro nízkonapěťové DC trakční soustavy - Pravidla pro výběr a použití svodičů přepětí

340 Kč

ČSN 34 1500 ed. 2 (341500) - prosinec 2009 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.11t

295 Kč

ČSN EN 50641 (341505) - listopad 2020

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Požadavky na validaci simulačních nástrojů používaných pro návrh trakčních napájecích soustav

570 Kč

ČSN EN 60077-3 (341510) - březen 2003

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 29. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 50122-1 ed. 2 (341520) - listopad 2011 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.12t, Oprava 1 1.15t, A2 11.16t, A3 5.17t, A4 9.17t, Oprava 2 4.18t, Oprava 3 11.19t

1 090 Kč

ČSN EN 50122-2 ed. 2 (341520) - září 2011 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav

340 Kč

ČSN EN 50122-3 (341520) - září 2011

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami

350 Kč

ČSN EN 50633 (341522) - duben 2017

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zásady ochran pro AC a DC elektrické trakční soustavy

440 Kč

ČSN EN 50562 (341523) - červenec 2019 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti elektrických trakčních soustav

570 Kč

ČSN 34 1530 ed. 2 (341530) - květen 2010 aktuální vydání

Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček

350 Kč

ČSN EN 50119 ed. 2 (341531) - duben 2010

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.13t, Z2 6.21t

Norma bude zrušena k 13. lednu 2023 (přejít na náhradu).

747 Kč

ČSN EN 50119 ed. 3 (341531) - červen 2021 nové vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci

770 Kč

ČSN EN 50345 ed. 2 (341535) - květen 2010 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická trakce - Izolační syntetická lana pro montáž v sestavách nadzemních trolejových vedení

340 Kč

ČSN EN 62621 (341536) - prosinec 2016

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory používané v soustavách trolejového vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t

465 Kč

ČSN EN 50149 ed. 2 (341558) - duben 2013 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná drážní zařízení - Elektrická trakce - Profilový trolejový vodič z mědi a slitin mědi

350 Kč

ČSN EN 50123-1 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 1: Všeobecně

550 Kč

ČSN EN 50123-2 ed. 2 (341561) - září 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 2: Vypínače DC

340 Kč

ČSN EN 50123-3 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 3: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnitřního provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t

355 Kč

ČSN EN 50123-4 ed. 2 (341561) - září 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 4: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnějšího provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t

355 Kč

ČSN EN 50123-6 ed. 2 (341561) - září 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 6: Rozváděče DC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.15t

570 Kč

ČSN EN 50123-7-1 (341561) - srpen 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-1: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Směrnice pro použití

340 Kč

ČSN EN 50123-7-2 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-2: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Oddělovací převodníky proudu a jiná zařízení pro měření proudu

125 Kč

ČSN EN 50123-7-3 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-3: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Oddělovací převodníky napětí a jiná zařízení pro měření napětí

125 Kč

ČSN EN 50526-1 (341561) - říjen 2012

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 1: Svodiče přepětí

440 Kč

ČSN EN 50526-2 (341561) - prosinec 2014

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 2: Zařízení omezující napětí

350 Kč

ČSN EN 50526-3 (341561) - prosinec 2016

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 3: Pokyn pro používání

550 Kč

ČSN EN 50329 (341582) - září 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trakční transformátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.07t, A1 4.11t

650 Kč

ČSN EN 50328 (341583) - září 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektronické výkonové měniče pro napájecí stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.07t

570 Kč

ČSN EN 50327 (341584) - září 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Harmonizace jmenovitých hodnot pro skupiny měničů a zkoušky na skupinách měničů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.06t

580 Kč

ČSN 34 3372 (343372) - leden 1994

Předpisy pro údržbu venkovních trakčních vedení tramvajových a trolejbusových drah

190 Kč

ČSN 34 5145 ed. 2 (345145) - duben 2012 aktuální vydání

Názvosloví pro elektrická trakční zařízení

590 Kč

ČSN 34 8346 (348346) - listopad 1993

Stožáry pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

125 Kč

ČSN 34 9200 (349200) - listopad 1985

Armatúry trakčných vedení

230 Kč

ČSN 34 9325 (349325) - leden 1973

Keramické izolátory. Izolátory pro trakční vedení drah

125 Kč

ČSN 35 9706 (359706) - listopad 1993

Zkratovací soupravy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

125 Kč

ČSN EN 60349-2 ed. 2 (362205) - srpen 2011 aktuální vydání

Elektrická trakce - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 2: Střídavé motory napájené z elektronických měničů

350 Kč

ČSN EN 50206-1 (362312) - prosinec 2000

Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 1: Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.11t, Oprava 1 4.12t

392 Kč

ČSN EN 50206-1 ed. 2 (362312) - duben 2011

Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 1: Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní

340 Kč

ČSN EN 50206-2 ed. 2 (362312) - duben 2011 aktuální vydání

Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 2: Pantografové sběrače proudu vozidel metra a tramvají

340 Kč

ČSN EN 50317 ed. 2 (362313) - prosinec 2012 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření

230 Kč

ČSN EN 50318 (362314) - květen 2003

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Ověřování simulace dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 7. prosinci 2021 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 50318 ed. 2 (362314) - listopad 2019 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Ověřování simulace dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením

590 Kč

ČSN EN 50367 ed. 2 (362315) - březen 2013

Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kriteria pro interakci mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.14t, A1 6.17t, Z1 5.21t

Norma bude zrušena k 27. červenci 2023 (přejít na náhradu).

617 Kč

ČSN EN 50367 ed. 3 (362315) - květen 2021

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení a drážní vozidla - Kritéria pro dosažení technické kompatibility mezi pantografovými sběrači a trolejovým vedením

590 Kč

ČSN EN 50405 ed. 2 (362316) - listopad 2016 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Pantografy, zkušební metody pro uhlíkové obložení smykadel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

565 Kč

ČSN 36 2729 (362729) - leden 1984

Trolejové zberače žeriavov a príslušenstvo trolejových vedení

230 Kč

ČSN 37 5199 (375199) - prosinec 1971

Označování a bezpečnostní sdělení na trakčních vedeních celostátních drah a vleček

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.82t, Zb 2.88t

572 Kč

ČSN 37 6605 ed. 2 (376605) - leden 2012 aktuální vydání

Připojování elektrických zařízení celostátních a regionálních drah a vleček na elektrický rozvod

230 Kč

ČSN 37 6750 (376750) - únor 1973

Trakční měnírny pro tramvajové a trolejbusové dráhy

230 Kč

ČSN 37 6754 (376754) - srpen 1997 aktuální vydání

Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t

210 Kč

ČSN 73 6223 (736223) - prosinec 2010 aktuální vydání

Ochrana zařízení proti dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad železničními dráhami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.11t

382 Kč