ČSN 37 6750 (376750)

Trakční měnírny pro tramvajové a trolejbusové dráhy

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro měnírny městských tramvajových a trolejbusových drah. Navazuje na ustanovení ČSN 34 1530 a stanoví základní a všeobecně platné směrnice pro projektování, stavbu, provoz a zkoušení těchto měníren. Norma platí pro nově navrhovaná a budovaná zařízení. Stávající zařízení nevyhovující platným elektrotechnickým předpisům, avšak neohrožující bezpečnost osob ě věcí, je možno dále provozovat jen podle zvláštních místních pracovních, provozních a bezpečnostních předpisů ve smyslu ČSN 34 3100. Ostatní stávající zařízení je nutno uvést do souladu s touto normou při nejbližší rekonstrukci, nejpozději však do roku 1976. Pro trakční měnírny s rtuťovými usměrňovači platí tato norma společně s ČSN 38 1820 v rozsahu stanoveném v čl. 14, kde jsou uvedeny články, které z ČSN 38 1820 ještě zůstávají v platnosti (viz zrušovací ustanovení). Norma stanoví zejména technické požadavky, včetně způsobů ochrany, provádění obsluhy a údržby z hlediska bezpečnosti. Za pozornost stojí ustanovení čl. 72 (všeobecná bezpečnostní opatření), čl. 74 (osobní ochranné pracovní prostředky), čl. 76 (zdravotnické prostředky), čl. 78 (hygienická zařízení) a čl. 80 - 81 (tabulky a ovládače). ČSN 37 6750 byla schválena 9.2.1973 a nabyla účinností od 1.4.1974. Částečně nahradila ČSN 38 1820 z 11.12.1963, tj. s výjimkou článků 16 až 21, 35 až 37, 41, 46, 50, 51, 74, 76, 79, 80 až 90, 94, 96, 112, 113 a 132.
"Změnou a)-9/1986" se s účinností od 1.11.1986 mění dva články v souvislosti s nově vydanými normami tř. 34 a 35.

Označení ČSN 37 6750 (376750)
Katalogové číslo 3247
Cena 230 Kč230
Datum schválení 9. 2. 1973
Datum účinnosti 1. 4. 1974
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963032474
Změny a opravy Za 9.86
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 37 67 50
  • ČSN 376750
  • ČSN 37 67 50 : 1973
  • ČSN 376750:1973
  • ČSN 37 6750:1973