ČSN 34 3372 (343372)

Předpisy pro údržbu venkovních trakčních vedení tramvajových a trolejbusových drah

ČSN 34 3372 Předpisy pro údržbu venkovních trakčních vedení tramvajových a trolejbusových drah
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v rozsahu působnosti ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku. Tato norma je základním předpisem pro údržbu venkovních trakčních vedení tramvajových a trolejbusových drah a stanoví rozsah a časové cykly údržby těchto vedení. Slouží pracovníkům dopravních podniků, projektových a montážních organizací a je výchozím podkladem pro řídící a kontrolní orgány. V kap. 4 je normalizována "Organizace údržby venkovního vedení", dále v kap. 5 "Bezpečnost při práci". Za pozornost v této kapitole stojí čl.5.1, kde se stanoví: "Všechny práce na trakčním vedení nebo v jeho blízkosti je nutno provádět v souladu s normami ČSN 34 3100 a ČSN 34 3112, Pravidly Technického provozu městských drah a s místními pracovními a bezpečnostními předpisy"; dále pak čl.5.2, který uvádí: "Vybavení pracovních čet pracovními a ochrannými prostředky podle čl. 32 ČSN 34 3112". Poznámka: To je celý text kapitoly o bezpečnosti při práci! Dále jsou normalizovány požadavky na pravidelné preventivnmí prohlídky (kap. 6) a požadavky na kontroly venkovních částí trakčního vedení (kap. 7). ČSN 34 3372 byla vydána v lednu 1994. Touto normou se zavádí nová ČSN, doposud tuto problematiku upravovala ON 34 3372 z 26.8.1974.

Označení ČSN 34 3372 (343372)
Katalogové číslo 15322
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1994
Datum účinnosti 1. 2. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963153223
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 34 33 72
  • ČSN 343372
  • ČSN 34 33 72 : 1994
  • ČSN 343372:1994
  • ČSN 34 3372:1994