ICS 01.040.53 - Zařízení pro manipulaci s materiálem (názvosloví)

ČSN 26 0001 (260001) - duben 1985

Dopravní zařízení. Názvosloví a rozdělení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.89, Zb 8.91, Z3 3.93t

1 920 Kč

ČSN 26 0002 (260002) - červenec 1982

Manipulace s materiálem. Názvosloví

340 Kč

ČSN ISO 2148 (260009) - leden 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Terminologie

590 Kč

ČSN 26 0360 (260360) - září 1990

Názvosloví dopravních pásů

440 Kč

ČSN EN ISO 21183-2 (260392) - září 2019 aktuální vydání

Lehké dopravní pásy - Část 2 : Přehled ekvivalentních termínů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 9851 (264003) - březen 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Poháněné závěsové tratě jednodráhové. Terminologie a bezpečnostní předpisy

125 Kč

ČSN 26 7400 (267400) - prosinec 1989

Regálové zakladače. Názvosloví

230 Kč

ČSN 26 8926 (268926) - říjen 1986

Přídavná zařízení pro zdvižné motorové vozíky. Třídění a názvy

230 Kč

ČSN 26 9505 (269505) - říjen 1981

Regály. Názvosloví a rozdělení

230 Kč

ČSN EN 15878 (269638) - leden 2011

Ocelové statické skladovací systémy - Termíny a definice

590 Kč

ČSN ISO 4306-1 (270000) - březen 2010 aktuální vydání

Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně

770 Kč

ČSN 27 0005 (270005) - březen 1994

Ilustrovaný slovník jeřábů a těžkých zdvihadel

1 690 Kč

ČSN 27 7007 (277007) - duben 1975

Názvosloví dobývacích a zakládacích strojů. Korečková rýpadla a zakladače. Definice základních pojmů

230 Kč

ČSN EN ISO 6165 (277400) - duben 2015 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Základní typy - Identifikace, termíny a definice

230 Kč

ČSN ISO 8927 (277403) - květen 1994

Stroje pro zemní práce. Pohotovost stroje. Terminologie

340 Kč

ČSN ISO 7133 (277430) - duben 2015 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Skrejpry - Terminologie a obchodní specifikace

340 Kč

ČSN ISO 7134 (277440) - duben 2015 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Grejdry - Terminologie a obchodní specifikace

340 Kč

ČSN ISO 7135 (277450) - leden 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Terminologie a obchodní specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 10.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

565 Kč

ČSN ISO 9245 (277505) - leden 1994

Stroje pro zemní práce. Výkonnost stroje. Terminologie, značky a jednotky

65 Kč

ČSN ISO 10263-1 (277963) - červenec 2010 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 1: Termíny a definice

190 Kč

ČSN ISO 6747 (278047) - únor 2014 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Dozery - Terminologie a obchodní specifikace

350 Kč