ČSN 26 3016 (263016)

Pásové dopravníky. Zkoušení

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 3315-81 a ST SEV 3315-81. Norma platí pro pásové dopravníky všeobecného použití a pro pásové dopravníky začleněné v souboru strojů a zařízení konstruované v souladu s požadavky ČSN 26 0003, ČSN 26 3003, ČSN 26 3210 a stanoví základní druhy zkoušek a technické požadavky zkoušení. Ustanovení této normy navazují na základní údaje ČSN 26 0004 a obsahují další specifické technické požadavky pro zkoušení pásových dopravníků. Norma neplatí pro pásové dopravníky pro přepravu osob, pásové dopravníky pracující v hlubinných dolech, na povrchových dolech na rybolovných lodích a v rybném průmyslu. Je normalizována vnější prohlídka a kontrola a pak zkoušení při chodu bez zatížení a se zatížením. Při vnější prohlídce se zjištuje m.j. kompletnost ochranných a pojízdných zařízení a také vybavení pro ev. převoz po veřejných komunikacích. Mnohé ze zkoušek mají bezpečnostní význam, např. zkoušky zabezpecovacích a ochranných zařízení, elektrického blokování apod. Při zkouškách se zatížením je podle čl. 14 x) předepsáno zkoušet "dodržování speciálních požadavků na nejvyší přípustné hodnoty hluku a vibrací a také koncentrací škodlivin v ovzduší pracovní oblasti dopravníku podle ČSN 26 0003." ČSN 26 3016 byla schválena 16.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Nahradila ČSN 26 3016 z 24.6.1983.

Označení ČSN 26 3016 (263016)
Katalogové číslo 25971
Cena 125 Kč125
Datum schválení 16. 10. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963259710
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 1537 (261102)
Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot. Pásové dopravníky s korýtkovým dopravním profilem (jiné než přenosné). Válečky

ČSN ISO 4123 (261135)
Pásové dopravníky. Pružné kotouče dopadových válečků a disky spodních válečků. Základní rozměry

ČSN ISO 1536 (261313)
Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot. Pásové dopravníky s korýtkovým dopravním profilem (jiné než přenosné). Bubny

ČSN 26 3007 (263007)
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Pásové dopravníky. Řady základních parametrů a rozměrů

ČSN ISO 1535 (263009)
Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot. Pásové dopravníky s korýtkovým dopravním profilem (jiné než přenosné). Dopravní pásy

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 26 30 16
  • ČSN 263016
  • ČSN 26 30 16 : 1990
  • ČSN 263016:1990
  • ČSN 26 3016:1990