ČSN EN ISO 10545-12 (725110)

Keramické obkladové prvky - Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu

ČSN EN ISO 10545-12 Keramické obkladové prvky - Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 145 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10545-12:1997. Evropská norma EN ISO 10545-12:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 10545-12:1995 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. (ČSN) EN ISO 10545 se skládá z následujících částí: Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku, Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu, Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti, Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomové síly, Část 5: Stanovení rázové pevnosti měřením koeficientu odrazu, Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení. Neglazované obkladové prvky, Část 7: Stanovení odolnosti proti opotřebení. Glazované obkladové prvky, Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti, Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty, Část 10: Stanovení změn rozměrů proti vlhkosti, Část 11: Stanovení odolnosti glazury proti vzniku trhlin. Glazované obkladové prvky, Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu, Část 13: Stanovení chemické odolnosti, Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn, Část 15: Stanovení vyluhovatelnosti olova a kadmia. Glazované obkladové prvky, Část 16: Stanovení malých odchylek v barvě, Část 17: Stanovení koeficientu tření. Tato dvanáctá část evropské normy (ČSN EN) ISO 10545 určuje postup stanovení odolnosti proti vlivu mrazu všech keramických obkladových prvků, u nichž se předpokládá použití při současném působení mrazu a vody. ČSN EN ISO 10545-12 (72 5110) byla vydána v říjnu 1998. Po nabytí platnosti této normy se ruší ČSN EN 202 (72 5134) z března 1994. Norma platí až od 1.1.1999.

Označení ČSN EN ISO 10545-12 (725110)
Katalogové číslo 53796
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1998
Datum účinnosti 1. 1. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963537962
Změny a opravy Oprava 1 9.02t
Tato norma nahradila ČSN EN 106 (725114) z března 1994
ČSN EN 202 (725134) z března 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10545-1 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku

ČSN EN ISO 10545-10 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 10: Stanovení změn rozměrů vlivem vlhkosti

ČSN EN ISO 10545-11 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 11: Stanovení odolnosti glazury proti vzniku trhlin - Glazované obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545-13 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 13: Stanovení chemické odolnosti

ČSN EN ISO 10545-14 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn

ČSN EN ISO 10545-15 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 15: Stanovení vyluhovatelnosti olova a kadmia u keramických obkladových prvků

ČSN EN ISO 10545-16 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 16: Stanovení malých odchylek v barvě

ČSN EN ISO 10545-18 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 18: Stanovení hodnoty odrazu světla (LRV)

ČSN EN ISO 10545-2 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu

ČSN EN ISO 10545-20 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 20: Stanovení průhybu keramických dlaždic pro výpočet jejich poloměru zakřivení

ČSN EN ISO 10545-3 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti

ČSN EN ISO 10545-4 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení

ČSN EN ISO 10545-5 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení rázové pevnosti měřením koeficientu odrazu

ČSN EN ISO 10545-6 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení pro neglazované obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545-7 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 7: Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení - Glazované obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545-8 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti

ČSN EN ISO 10545-9 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty

foo