ČSN EN 1022 (910234) Zrušená norma

Nábytek bytový - Sedací nábytek - Hodnocení stability

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1022:1996. Evropská norma EN 1022:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma popisuje metody stanovení stability všech typů sedacího nábytku, který může být používán dospělými osobami. Pro sedací nábytek, který může být rozložen na postele, platí tato norma jen pro konfiguraci určenou k sezení. Stabilita židle může být stanovena buď experimentální, nebo výpočtovou metodou. Tyto metody jsou kompatibilní, pokud jsou na stejná místa aplikována stejná zatížení. V případě, že je výsledek výpočtové metody neurčitý nebo z hlediska stability kritický, může být, je-li to možné, ověřen experimentálně. Výpočtovou metodu nelze použít pro křesla viditelně se ohýbající při vodorovném zatížení a pro všechny zkoušky stanovené v 8.2, 8.3, 8.4, a 8.5, tj. pro tzv. polohovací křesla. Dále norma obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Zkušební zařízení, kapitolu 4 - Kondicionování, kapitolu 5 - Všeobecné zkušební požadavky, kapitolu 6 - Stanovení bodu zatížení sedadel a opěradel, kapitolu 7 - Zkušební postupy pro všechen sedací nábytek - Experimentální metoda, kapitolu 8 - Zkušební postupy pro sedací nábytek s proměnlivou geometrií - Experimentální metoda, kapitolu 9 - Výpočtová metoda a kapitolu 10 - Protokol o zkouškách. ČSN EN 1022 (91 0234) byla vydána v květnu 1998. Nahradila ČSN ISO 7174-1 (91 0234) z března 1994 v celém rozsahu. Ruší dále čl. 22, 23, 24, 35, 26 v ČSN 91 0222 ze 17.1.1986, čl. 44, 45, 46, 47, 48 v ČSN 91 0221 z 18.3.1986 a změnu a) ČSN 91 0604 z 5.4.1986.

Označení ČSN EN 1022 (910234)
Katalogové číslo 51932
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 1998
Datum účinnosti 1. 6. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963519326
Norma byla zrušena k 1. 3. 2006
a nahrazena ČSN EN 1022 (910234)
Tato norma nahradila ČSN ISO 7174-1 (910234) z března 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)