ČSN 62 2000 (622000) Zrušená norma

Materiálové listy pryží. Základní ustanovení a tabulky hodnot vlastností

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma se vztahuje na materiálové listy základního souboru pryží. Nevztahuje se na lehčené a tvrdé pryže. Velmi stručná norma obsahuje požadavky na označování pryží (navazuje na ČSN 62 0002) - celkem 5 článků a požadavky na zkoušení - dva články. Podle čl. 4 pryže, které jsou určeny pro zdravotnické a potravinářské účely, mají "přídavnou vlastnost" U 11 a musí také vyhovovat všem hygienickým předpisům obou ministerstev zdravotnictví. I když to v normě není výslovně uvedeno, lze "přídatnou vlastnost" označenou kódem R 11 (odrazová pružnost) využít k hodnocení pryží, použitelných jako protiotřesové izolátory. Všechny ostatní normalizované vlastnosti mají technický charaker. (Zejména odolnost proti působení chemických činidel.) K normě je přiloženo 70 stránek materiálových listů pro asi 300 druhů pryží. Vlastnost U 11 resp. R 11 je uvedena mezi přídatnými vlastnostmi, v sloupci nadepsaném "kód". (Pryží označených U 11 je minimální počet.) ČSN 62 2000 byla schválena 31.8.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila soubor materiálových listů pryží ČSN 62 2000 až ČSN 62 2758 (několik desítek norem), který byl zpracován podle ČSN 62 0002 z r.1962.

Označení ČSN 62 2000 (622000)
Katalogové číslo 15441
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 84 stran
EAN kód 8590963154411
Norma byla zrušena k 1. 5. 1997

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 62 20 00
  • ČSN 622000
  • ČSN 62 20 00 : 1994
  • ČSN 622000:1994
  • ČSN 62 2000:1994