Třída 62 - PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ

Zobrazit obsah třídy 62 - Průmysl gumárenský, pryž

ČSN 62 0002 (620002) - červenec 1994

Třídění a označování pryže

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.95t

262 Kč

ČSN ISO 1629 (620004) - září 2015 aktuální vydání

Kaučuky a latexy - Nomenklatura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 24453 (620005) - duben 2018

Pryž - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 24454 (620006) - duben 2018

Pryž - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI ISO/TR 21275 (620010) - duben 2018

Pryž - Komplexní přehled o složení a povaze výparů vznikajících při zpracování v gumárenském průmyslu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN 62 0011 (620011) - duben 1982

Technické pryžové výrobky. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 62 1105 (621105) - prosinec 1983

Chemické zkoušky pryže. Příprava zkušebních vzorků

125 Kč

ČSN ISO 1407 (621112) - duben 2014

Kaučuk a pryž - Stanovení rozpouštědlového extraktu

230 Kč

ČSN 62 1113 (621113) - květen 1983

Chemické zkoušky pryže. Stanovení celkové síry

190 Kč

ČSN 62 1114 (621114) - prosinec 1983

Chemické zkoušky pryže. Stanovení volné síry

125 Kč

ČSN 62 1115 (621115) - prosinec 1992

Kaučuk a pryž. Rozklad minerálními kyselinami

125 Kč

ČSN ISO 9924-1 (621118) - duben 2018

Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 1: Isoprenový (IR), butadienový (BR), styren-butadienový (SBR) kaučuk, butylkaučuk (IIR) a ethylen-propylenový kopolymer (EPM) a terpolymer (EPDM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 9924-2 (621118) - duben 2018

Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 2: Butadien-akrylonitrilové kaučuky (NBR, XNBR, HNBR) a halogenované butylkaučuky (CIIR, BIIR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 9924-3 (621118) - duben 2018

Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 3: Kaučukové uhlovodíky, halogenované kaučuky a silikonové kaučuky po extrakci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN 62 1121 (621121) - září 1985

Chemické zkoušky pryže. Stanovení obsahu sazí

190 Kč

ČSN ISO 248-1 (621124) - říjen 2012

Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 1: Metoda horkých válců a metoda sušení v sušárně

230 Kč

ČSN ISO 248-2 (621124) - březen 2020 aktuální vydání

Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 2: Termogravimetrické metody za použití automatického analyzátoru s infračerveným sušením

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 247-1 (621126) - říjen 2019

Pryž - Stanovení popela - Část 1: Spalovací metoda

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 247-2 (621126) - říjen 2019

Pryž - Stanovení popela - Část 2: Termogravimetrická analýza (TGA)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 62 1127 (621127) - říjen 1981

Kaučuky syntetické. Stanovení obsahu organických kyselin a mýdel

125 Kč

ČSN ISO 1795 (621129) - květen 2018

Kaučuk, přírodní a syntetický - Metody odběru a přípravy vzorků

125 Kč

ČSN 62 1133 (621133) - prosinec 1982

Kaučuky syntetické. Metoda stanovení obsahu oleje

125 Kč

ČSN ISO 7270-1 (621140) - říjen 2021 aktuální vydání

Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 1: Identifikace polymerů (jednotlivé polymery a polymerní směsi)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 7270-2 (621140) - duben 2018

Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 2: Stanovení poměru styren/butadien/isopren

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 10638 (621142) - duben 2018

Pryž - Identifikace antidegradantů metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN 62 1156 (621156) - prosinec 1983

Chemické zkoušky pryže. Chemické zkoušení pryže zdravotně nezávadné

230 Kč

ČSN ISO 976 (621182) - únor 2018

Kaučuky a plasty - Polymerní disperze a kaučukové latexy - Stanovení pH

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 23529 (621401) - červenec 2017 aktuální vydání

Pryž - Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální zkušební metody

230 Kč

ČSN ISO 2781 (621405) - březen 2020

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení hustoty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 62 1415 (621415) - duben 1989

Kaučuky a gumárenské směsi. Stanovení viskozity a navulkanizování na viskozimetru Mooney

230 Kč

ČSN 62 1425 (621425) - říjen 1983

Kaučuky. Příprava a vulkanizace kaučukových směsí. Zařízení

125 Kč

ČSN ISO 48-1 (621433) - září 2019

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 1: Úvod a návod

190 Kč

ČSN ISO 48-2 (621433) - srpen 2019

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 2: Tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD

340 Kč

ČSN ISO 48-4 (621433) - červenec 2019

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 4: Tvrdost metodou vtlačování hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

230 Kč

ČSN ISO 48-5 (621433) - červenec 2019

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 5: Tvrdost metodou vtlačování kapesního tvrdoměru IRHD

190 Kč

ČSN ISO 37 (621436) - únor 2019 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tahových vlastností

350 Kč

ČSN ISO 6943 (621437) - červenec 2018

Pryž - Stanovení únavy v tahu

340 Kč

ČSN ISO 34-1 (621438) - květen 2018

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 1: Zkušební tělesa typu trouser, angle a crescent

230 Kč

ČSN ISO 34-2 (621438) - leden 2016 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 2: Malá zkušební tělesa (typu Delft)

230 Kč

ČSN ISO 3384-1 (621440) - březen 2020 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 1: Zkoušení při konstantní teplotě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 3384-2 (621440) - březen 2020 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 2: Zkoušky s teplotními cykly

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 4650 (621441) - duben 2018

Pryž - Identifikace - Metody infračervené spektrometrie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO 12493 (621442) - duben 2018

Pryž - Stanovení tepelného napětí v tahu při zahřívání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 2878 (621443) - duben 2018

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Antistatické a vodivé výrobky - Stanovení elektrického odporu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 2285 (621452) - říjen 2021 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tahu při konstantním protažení a trvalé deformace, poměrného prodloužení a krípu při konstantním zatížení v tahu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 815-1 (621456) - leden 2022 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 1: Při laboratorních nebo zvýšených teplotách

230 Kč

ČSN ISO 815-2 (621456) - leden 2022 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 2: Při snížených teplotách

340 Kč

ČSN ISO 6133 (621459) - květen 2018

Pryž a plasty - Vyhodnocení záznamových křivek s více vrcholy získaných při stanovení strukturní pevnosti a soudržnosti

190 Kč

ČSN 62 1462 (621462) - prosinec 1992

Pryž. Stanovení statické soudržnosti pryže s textilním kordem (H-test)

230 Kč

ČSN 62 1463 (621463) - duben 1981

Zkoušení pryže. Stanovení soudržnosti pryže s kovem

125 Kč

ČSN 62 1466 (621466) - únor 1993

Pryž. Stanovení odolnosti proti odírání na přístroji s otáčivým bubnem.

190 Kč

ČSN ISO 4662 (621480) - červen 2018

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení odrazové pružnosti

350 Kč

ČSN 62 1484 (621484) - červen 1990

Pryž. Stanovení přírůstku teploty a odolnosti proti únavě při opakovaném stlačování

190 Kč

ČSN 62 1488 (621488) - březen 1982

Pryž. Metoda stanovení odolnosti proti vzniku a růstu trhlin prolamováním

125 Kč

ČSN ISO 4664-1 (621489) - říjen 2012 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení dynamických vlastností - Část 1: Obecné pokyny

340 Kč

ČSN EN ISO 18064 (621490) - červenec 2015

Termoplastické elastomery - Názvosloví a zkratky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 18064 (621490) - listopad 2022 nové vydání

Termoplastické elastomery - Názvosloví a zkratky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 1817 (621510) - říjen 2015 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení účinku kapalin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 188 (621522) - září 2017

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Urychlené stárnutí a zkoušky tepelné odolnosti

340 Kč

ČSN 62 1523 (621523) - duben 1981

Pryž. Metoda stanovení urychleného tepelného stárnutí v kyslíku

125 Kč

ČSN ISO 1431-1 (621527) - duben 2013 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Odolnost proti vzniku ozónových trhlin - Část 1: Zkoušení za statické a dynamické deformace

340 Kč

ČSN ISO 4665 (621528) - červen 2018

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Odolnost proti povětrnostnímu stárnutí

230 Kč

ČSN 62 1530 (621530) - listopad 1981

Fyzikální zkoušky pryže. Stanovení materiálové životnosti deformované pryže v přirozených atmosférických podmínkách

190 Kč

ČSN 62 1554 (621554) - duben 1981

Pryž. Metoda stanovení meze teploty křehnutí

230 Kč

ČSN 62 1557 (621557) - květen 1991

Pryž. Stanovení torzní tuhosti pryže při nízkých teplotách

190 Kč

ČSN ISO 2322 (623004) - únor 2018

Butadien-styrenový kaučuk (SBR) - Typy polymerizované v emulzi (E-SBR) a roztoku (S-SBR) - Postupy hodnocení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN 62 3006 (623006) - srpen 1986

Přírodní kaučuk v blocích

125 Kč

ČSN 62 3008 (623008) - srpen 1986

Přírodní kaučuk v blocích. Stanovení obsahu dusíku

125 Kč

ČSN 62 3009 (623009) - srpen 1986

Přírodní kaučuk v blocích. Stanovení obsahu těkavých látek

125 Kč

ČSN ISO 249 (623010) - únor 2018

Přírodní kaučuk - Stanovení obsahu nečistot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč