Třída 6230 - Kaučuky

Zobrazit obsah třídy 62 - Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 2322 (623004) - únor 2018

Butadien-styrenový kaučuk (SBR) - Typy polymerizované v emulzi (E-SBR) a roztoku (S-SBR) - Postupy hodnocení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN 62 3006 (623006) - srpen 1986

Přírodní kaučuk v blocích

125 Kč

ČSN 62 3008 (623008) - srpen 1986

Přírodní kaučuk v blocích. Stanovení obsahu dusíku

125 Kč

ČSN 62 3009 (623009) - srpen 1986

Přírodní kaučuk v blocích. Stanovení obsahu těkavých látek

125 Kč

ČSN ISO 249 (623010) - únor 2018

Přírodní kaučuk - Stanovení obsahu nečistot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč
foo