Třída 6211 - Chemické zkoušky pryže

Zobrazit obsah třídy 62 - Průmysl gumárenský, pryž

ČSN 62 1105 (621105) - prosinec 1983

Chemické zkoušky pryže. Příprava zkušebních vzorků

125 Kč

ČSN ISO 1407 (621112) - duben 2014

Kaučuk a pryž - Stanovení rozpouštědlového extraktu

230 Kč

ČSN 62 1113 (621113) - květen 1983

Chemické zkoušky pryže. Stanovení celkové síry

190 Kč

ČSN 62 1114 (621114) - prosinec 1983

Chemické zkoušky pryže. Stanovení volné síry

125 Kč

ČSN 62 1115 (621115) - prosinec 1992

Kaučuk a pryž. Rozklad minerálními kyselinami

125 Kč

ČSN ISO 9924-1 (621118) - duben 2018

Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 1: Isoprenový (IR), butadienový (BR), styren-butadienový (SBR) kaučuk, butylkaučuk (IIR) a ethylen-propylenový kopolymer (EPM) a terpolymer (EPDM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 9924-2 (621118) - duben 2018

Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 2: Butadien-akrylonitrilové kaučuky (NBR, XNBR, HNBR) a halogenované butylkaučuky (CIIR, BIIR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 9924-3 (621118) - duben 2018

Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 3: Kaučukové uhlovodíky, halogenované kaučuky a silikonové kaučuky po extrakci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN 62 1121 (621121) - září 1985

Chemické zkoušky pryže. Stanovení obsahu sazí

190 Kč

ČSN ISO 248-1 (621124) - prosinec 2022 aktuální vydání

Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 1: Metoda horkých válců a metoda sušení v sušárně

230 Kč

ČSN ISO 248-2 (621124) - březen 2020 aktuální vydání

Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 2: Termogravimetrické metody za použití automatického analyzátoru s infračerveným sušením

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 247-1 (621126) - říjen 2019

Pryž - Stanovení popela - Část 1: Spalovací metoda

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 247-2 (621126) - říjen 2019

Pryž - Stanovení popela - Část 2: Termogravimetrická analýza (TGA)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 62 1127 (621127) - říjen 1981

Kaučuky syntetické. Stanovení obsahu organických kyselin a mýdel

125 Kč

ČSN ISO 1795 (621129) - květen 2018

Kaučuk, přírodní a syntetický - Metody odběru a přípravy vzorků

125 Kč

ČSN 62 1133 (621133) - prosinec 1982

Kaučuky syntetické. Metoda stanovení obsahu oleje

125 Kč

ČSN ISO 7270-1 (621140) - říjen 2021 aktuální vydání

Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 1: Identifikace polymerů (jednotlivé polymery a polymerní směsi)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 7270-2 (621140) - duben 2018

Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 2: Stanovení poměru styren/butadien/isopren

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 10638 (621142) - duben 2018

Pryž - Identifikace antidegradantů metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN 62 1156 (621156) - prosinec 1983

Chemické zkoušky pryže. Chemické zkoušení pryže zdravotně nezávadné

230 Kč

ČSN ISO 976 (621182) - únor 2018

Kaučuky a plasty - Polymerní disperze a kaučukové latexy - Stanovení pH

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč
foo