Třída 6214 - Fyzikální zkoušky pryže

Zobrazit obsah třídy 62 - Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 23529 (621401) - červenec 2017 aktuální vydání

Pryž - Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální zkušební metody

230 Kč

ČSN ISO 2781 (621405) - březen 2020

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení hustoty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 62 1415 (621415) - duben 1989

Kaučuky a gumárenské směsi. Stanovení viskozity a navulkanizování na viskozimetru Mooney

230 Kč

ČSN ISO 8013 (621420) - únor 2023

Pryž - Stanovení krípu (tečení) při namáhání tlakem nebo smykem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN 62 1425 (621425) - říjen 1983

Kaučuky. Příprava a vulkanizace kaučukových směsí. Zařízení

125 Kč

ČSN ISO 48-1 (621433) - září 2019

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 1: Úvod a návod

190 Kč

ČSN ISO 48-2 (621433) - srpen 2019

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 2: Tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD

340 Kč

ČSN ISO 48-4 (621433) - červenec 2019

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 4: Tvrdost metodou vtlačování hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

230 Kč

ČSN ISO 48-5 (621433) - červenec 2019

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 5: Tvrdost metodou vtlačování kapesního tvrdoměru IRHD

190 Kč

ČSN ISO 37 (621436) - únor 2019 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tahových vlastností

350 Kč

ČSN ISO 6943 (621437) - červenec 2018

Pryž - Stanovení únavy v tahu

340 Kč

ČSN ISO 34-1 (621438) - květen 2018

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 1: Zkušební tělesa typu trouser, angle a crescent

230 Kč

ČSN ISO 34-2 (621438) - leden 2016 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 2: Malá zkušební tělesa (typu Delft)

230 Kč

ČSN ISO 3384-1 (621440) - březen 2020 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 1: Zkoušení při konstantní teplotě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 3384-2 (621440) - březen 2020 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 2: Zkoušky s teplotními cykly

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 4650 (621441) - duben 2018

Pryž - Identifikace - Metody infračervené spektrometrie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO 12493 (621442) - duben 2018

Pryž - Stanovení tepelného napětí v tahu při zahřívání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 2878 (621443) - duben 2018

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Antistatické a vodivé výrobky - Stanovení elektrického odporu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 2285 (621452) - říjen 2021 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tahu při konstantním protažení a trvalé deformace, poměrného prodloužení a krípu při konstantním zatížení v tahu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 815-1 (621456) - leden 2022 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 1: Při laboratorních nebo zvýšených teplotách

230 Kč

ČSN ISO 815-2 (621456) - leden 2022 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 2: Při snížených teplotách

340 Kč

ČSN ISO 6133 (621459) - květen 2018

Pryž a plasty - Vyhodnocení záznamových křivek s více vrcholy získaných při stanovení strukturní pevnosti a soudržnosti

190 Kč

ČSN 62 1462 (621462) - prosinec 1992

Pryž. Stanovení statické soudržnosti pryže s textilním kordem (H-test)

230 Kč

ČSN 62 1463 (621463) - duben 1981

Zkoušení pryže. Stanovení soudržnosti pryže s kovem

125 Kč

ČSN 62 1466 (621466) - únor 1993

Pryž. Stanovení odolnosti proti odírání na přístroji s otáčivým bubnem.

190 Kč

ČSN ISO 4662 (621480) - červen 2018

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení odrazové pružnosti

350 Kč

ČSN 62 1484 (621484) - červen 1990

Pryž. Stanovení přírůstku teploty a odolnosti proti únavě při opakovaném stlačování

190 Kč

ČSN 62 1488 (621488) - březen 1982

Pryž. Metoda stanovení odolnosti proti vzniku a růstu trhlin prolamováním

125 Kč

ČSN ISO 4664-1 (621489) - říjen 2012 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení dynamických vlastností - Část 1: Obecné pokyny

340 Kč

ČSN EN ISO 18064 (621490) - listopad 2022 aktuální vydání

Termoplastické elastomery - Názvosloví a zkratky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo