Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 83.060 - Pryž

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
21817

ČSN EN 549 (029283) - březen 1997

Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení pro plynná paliva

230 Kč vč. DPH
16408

ČSN 62 0002 (620002) - červenec 1994

Třídění a označování pryže

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.95t


262 Kč vč. DPH
98295

ČSN ISO 1629 (620004) - září 2015 aktuální vydání

Kaučuky a latexy - Nomenklatura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
504819

ČSN ISO 24453 (620005) - duben 2018

Pryž - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
504818

ČSN ISO 24454 (620006) - duben 2018

Pryž - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
29594

ČSN 62 1105 (621105) - prosinec 1983

Chemické zkoušky pryže. Příprava zkušebních vzorků

125 Kč vč. DPH
95001

ČSN ISO 1407 (621112) - duben 2014

Kaučuk a pryž - Stanovení rozpouštědlového extraktu

230 Kč vč. DPH
29595

ČSN 62 1113 (621113) - květen 1983

Chemické zkoušky pryže. Stanovení celkové síry

190 Kč vč. DPH
29596

ČSN 62 1114 (621114) - prosinec 1983

Chemické zkoušky pryže. Stanovení volné síry

125 Kč vč. DPH
29597

ČSN 62 1115 (621115) - prosinec 1992

Kaučuk a pryž. Rozklad minerálními kyselinami

125 Kč vč. DPH
504797

ČSN ISO 9924-1 (621118) - duben 2018

Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 1: Isoprenový (IR), butadienový (BR), styren-butadienový (SBR) kaučuk, butylkaučuk (IIR) a ethylen-propylenový kopolymer (EPM) a terpolymer (EPDM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
504798

ČSN ISO 9924-2 (621118) - duben 2018

Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 2: Butadien-akrylonitrilové kaučuky (NBR, XNBR, HNBR) a halogenované butylkaučuky (CIIR, BIIR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
504799

ČSN ISO 9924-3 (621118) - duben 2018

Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 3: Kaučukové uhlovodíky, halogenované kaučuky a silikonové kaučuky po extrakci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
29598

ČSN 62 1121 (621121) - září 1985

Chemické zkoušky pryže. Stanovení obsahu sazí

190 Kč vč. DPH
79621

ČSN ISO 247 (621126) - říjen 2007

Pryž - Stanovení obsahu popela

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2019 (zobrazit náhrady).

190 Kč vč. DPH
508623

ČSN ISO 247-1 (621126) - říjen 2019

Pryž - Stanovení popela - Část 1: Spalovací metoda

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
508622

ČSN ISO 247-2 (621126) - říjen 2019

Pryž - Stanovení popela - Část 2: Termogravimetrická analýza (TGA)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
29602

ČSN 62 1127 (621127) - říjen 1981

Kaučuky syntetické. Stanovení obsahu organických kyselin a mýdel

125 Kč vč. DPH
29605

ČSN 62 1133 (621133) - prosinec 1982

Kaučuky syntetické. Metoda stanovení obsahu oleje

125 Kč vč. DPH
504789

ČSN ISO 7270-1 +Amd.1 (621140) - duben 2018

Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 1: Identifikace polymerů (jednotlivé polymery a polymerní směsi)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
504788

ČSN ISO 7270-2 (621140) - duben 2018

Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 2: Stanovení poměru styren/butadien/isopren

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
29609

ČSN 62 1156 (621156) - prosinec 1983

Chemické zkoušky pryže. Chemické zkoušení pryže zdravotně nezávadné

230 Kč vč. DPH
502795

ČSN ISO 23529 (621401) - červenec 2017 aktuální vydání

Pryž - Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální zkušební metody

230 Kč vč. DPH
29621

ČSN 62 1405 (621405) - srpen 1992

Pryž. Stanovení hustoty

125 Kč vč. DPH
29622

ČSN 62 1415 (621415) - duben 1989

Kaučuky a gumárenské směsi. Stanovení viskozity a navulkanizování na viskozimetru Mooney

230 Kč vč. DPH
508178

ČSN ISO 48-1 (621433) - září 2019

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 1: Úvod a návod

190 Kč vč. DPH
508043

ČSN ISO 48-2 (621433) - srpen 2019

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 2: Tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD

340 Kč vč. DPH
507766

ČSN ISO 48-4 (621433) - červenec 2019

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 4: Tvrdost metodou vtlačování hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

230 Kč vč. DPH
507767

ČSN ISO 48-5 (621433) - červenec 2019

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 5: Tvrdost metodou vtlačování kapesního tvrdoměru IRHD

190 Kč vč. DPH
506810

ČSN ISO 37 (621436) - únor 2019 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tahových vlastností

350 Kč vč. DPH
505282

ČSN ISO 6943 (621437) - červenec 2018

Pryž - Stanovení únavy v tahu

340 Kč vč. DPH
504887

ČSN ISO 34-1 (621438) - květen 2018

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 1: Zkušební tělesa typu trouser, angle a crescent

230 Kč vč. DPH
99238

ČSN ISO 34-2 (621438) - leden 2016 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 2: Malá zkušební tělesa (typu Delft)

230 Kč vč. DPH
504785

ČSN ISO 3384-1 +Amd. 1 (621440) - duben 2018

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 1: Zkoušení při konstantní teplotě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
504796

ČSN ISO 3384-2 (621440) - duben 2018

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 2: Zkoušky s teplotními cykly

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
504786

ČSN ISO 4650 (621441) - duben 2018

Pryž - Identifikace - Metody infračervené spektrometrie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
504821

ČSN ISO 12493 (621442) - duben 2018

Pryž - Stanovení tepelného napětí v tahu při zahřívání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
504787

ČSN ISO 2878 (621443) - duben 2018

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Antistatické a vodivé výrobky - Stanovení elektrického odporu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
505144

ČSN ISO 2285 (621452) - červen 2018

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tahu při konstantním protažení a trvalé deformace, poměrného prodloužení a krípu při konstantním zatížení v tahu

230 Kč vč. DPH
98098

ČSN ISO 815-1 (621456) - srpen 2015 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 1: Při laboratorních nebo zvýšených teplotách

230 Kč vč. DPH
98099

ČSN ISO 815-2 (621456) - srpen 2015 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 2: Při snížených teplotách

230 Kč vč. DPH
504886

ČSN ISO 6133 (621459) - květen 2018

Pryž a plasty - Vyhodnocení záznamových křivek s více vrcholy získaných při stanovení strukturní pevnosti a soudržnosti

190 Kč vč. DPH
29629

ČSN 62 1462 (621462) - prosinec 1992

Pryž. Stanovení statické soudržnosti pryže s textilním kordem (H-test)

230 Kč vč. DPH
29630

ČSN 62 1463 (621463) - duben 1981

Zkoušení pryže. Stanovení soudržnosti pryže s kovem

125 Kč vč. DPH
32076

ČSN 62 1466 (621466) - únor 1993

Pryž. Stanovení odolnosti proti odírání na přístroji s otáčivým bubnem.

190 Kč vč. DPH
505143

ČSN ISO 4662 (621480) - červen 2018

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení odrazové pružnosti

350 Kč vč. DPH
29632

ČSN 62 1484 (621484) - červen 1990

Pryž. Stanovení přírůstku teploty a odolnosti proti únavě při opakovaném stlačování

190 Kč vč. DPH
29634

ČSN 62 1488 (621488) - březen 1982

Pryž. Metoda stanovení odolnosti proti vzniku a růstu trhlin prolamováním

125 Kč vč. DPH
91375

ČSN ISO 4664-1 (621489) - říjen 2012 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení dynamických vlastností - Část 1: Obecné pokyny

340 Kč vč. DPH
97298

ČSN EN ISO 18064 (621490) - červenec 2015 aktuální vydání

Termoplastické elastomery - Názvosloví a zkratky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
98518

ČSN ISO 1817 (621510) - říjen 2015 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení účinku kapalin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
503200

ČSN ISO 188 (621522) - září 2017

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Urychlené stárnutí a zkoušky tepelné odolnosti

340 Kč vč. DPH
4633

ČSN 62 1523 (621523) - duben 1981

Pryž. Metoda stanovení urychleného tepelného stárnutí v kyslíku

125 Kč vč. DPH
92665

ČSN ISO 1431-1 (621527) - duben 2013 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Odolnost proti vzniku ozónových trhlin - Část 1: Zkoušení za statické a dynamické deformace

340 Kč vč. DPH
505142

ČSN ISO 4665 (621528) - červen 2018

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Odolnost proti povětrnostnímu stárnutí

230 Kč vč. DPH
29637

ČSN 62 1530 (621530) - listopad 1981

Fyzikální zkoušky pryže. Stanovení materiálové životnosti deformované pryže v přirozených atmosférických podmínkách

190 Kč vč. DPH
29638

ČSN 62 1554 (621554) - duben 1981

Pryž. Metoda stanovení meze teploty křehnutí

230 Kč vč. DPH
29639

ČSN 62 1557 (621557) - květen 1991

Pryž. Stanovení torzní tuhosti pryže při nízkých teplotách

190 Kč vč. DPH
504210

ČSN ISO 2322 (623004) - únor 2018

Butadien-styrenový kaučuk (SBR) - Typy polymerizované v emulzi (E-SBR) a roztoku (S-SBR) - Postupy hodnocení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
74401

ČSN 63 0002 (630002) - listopad 2005

Gumárenská terminologie

1 270 Kč vč. DPH
4679

ČSN 64 0245 (640245) - listopad 1978

Zkoušení plastů a pryže. Stanovení stálosti vybarvení na denním světle

125 Kč vč. DPH
68533

ČSN EN ISO 868 (640624) - říjen 2003 aktuální vydání

Plasty a ebonit - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

190 Kč vč. DPH