ICS 83.060 - Pryž

ČSN 62 0002 (620002) - červenec 1994

Třídění a označování pryže

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.95t

262 Kč

ČSN 62 1105 (621105) - prosinec 1983

Chemické zkoušky pryže. Příprava zkušebních vzorků

125 Kč

ČSN 62 1113 (621113) - květen 1983

Chemické zkoušky pryže. Stanovení celkové síry

190 Kč

ČSN 62 1114 (621114) - prosinec 1983

Chemické zkoušky pryže. Stanovení volné síry

125 Kč

ČSN 62 1115 (621115) - prosinec 1992

Kaučuk a pryž. Rozklad minerálními kyselinami

125 Kč

ČSN 62 1121 (621121) - září 1985

Chemické zkoušky pryže. Stanovení obsahu sazí

190 Kč

ČSN 62 1127 (621127) - říjen 1981

Kaučuky syntetické. Stanovení obsahu organických kyselin a mýdel

125 Kč

ČSN 62 1133 (621133) - prosinec 1982

Kaučuky syntetické. Metoda stanovení obsahu oleje

125 Kč

ČSN 62 1156 (621156) - prosinec 1983

Chemické zkoušky pryže. Chemické zkoušení pryže zdravotně nezávadné

230 Kč

ČSN 62 1415 (621415) - duben 1989

Kaučuky a gumárenské směsi. Stanovení viskozity a navulkanizování na viskozimetru Mooney

230 Kč

ČSN 62 1462 (621462) - prosinec 1992

Pryž. Stanovení statické soudržnosti pryže s textilním kordem (H-test)

230 Kč

ČSN 62 1463 (621463) - duben 1981

Zkoušení pryže. Stanovení soudržnosti pryže s kovem

125 Kč

ČSN 62 1466 (621466) - únor 1993

Pryž. Stanovení odolnosti proti odírání na přístroji s otáčivým bubnem.

190 Kč

ČSN 62 1484 (621484) - červen 1990

Pryž. Stanovení přírůstku teploty a odolnosti proti únavě při opakovaném stlačování

190 Kč

ČSN 62 1488 (621488) - březen 1982

Pryž. Metoda stanovení odolnosti proti vzniku a růstu trhlin prolamováním

125 Kč

ČSN 62 1523 (621523) - duben 1981

Pryž. Metoda stanovení urychleného tepelného stárnutí v kyslíku

125 Kč

ČSN 62 1530 (621530) - listopad 1981

Fyzikální zkoušky pryže. Stanovení materiálové životnosti deformované pryže v přirozených atmosférických podmínkách

190 Kč

ČSN 62 1554 (621554) - duben 1981

Pryž. Metoda stanovení meze teploty křehnutí

230 Kč

ČSN 62 1557 (621557) - květen 1991

Pryž. Stanovení torzní tuhosti pryže při nízkých teplotách

190 Kč

ČSN 64 0245 (640245) - listopad 1978

Zkoušení plastů a pryže. Stanovení stálosti vybarvení na denním světle

125 Kč
foo