ČSN EN 23741 (011607) Zrušená norma

Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku. Přesné metody pro širokopásmové zdroje v dozvukových místnostech

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 23741:1991. Je jednou z řady norem stanovujících různé metody pro určení hladin akustického výkonu strojů a zařízení. Tyto základní dokumenty uvádějí pouze akustické požadavky na měření vhodná pro různá zkušební prostředí. Tato mezinárodní norma stanovuje přímou metodu a srovnávací metodu pro určení hladiny akustického výkonu vyzařovaného zdrojem. Stanovuje požadavky na zkušební místnost, umístění zdroje a podmínky provozu, přístrojové vybavení a postupy pro získání střední hodnoty kvadrátu akustického tlaku, ze které je vypočtena hladina akustického výkonu zdroje v oktávových nebo třetioktávových pásmech. Za pozornost stojí opět definice, které jsou v podobných normách opakovány. Vyjímáme: čl.3.4: Hladina akustického tlaku, Lp, v decibelech: Desetkrát dekadický logaritmus poměru středního kvadrátu akustického tlaku a kvadrátu referenční hodnoty akustického tlaku. Musí být udána šířka kmitočtového pásma: např. hladina tlaku v oktávovém pásmu, hladina tlaku v třetinooktávovém pásmu atd. Referenční akustický tlak je 20 µPa. Dále čl.3.5: Hladina akustického výkonu, Lw v decibelech: desetkrát dekadický logaritmus poměru akustického výkonu a referenční hodnoty akustického výkonu. Musí být udána šířka kmitočtového pásma: např. hladina akustického výkonu v oktávovém pásmu, hladina akustického výkonu v třetinooktávovém pásmu atd. Referenční akustický výkon je 1 pW (=10-12W). Dále jsou normalizovány požadavky na akustické prostředí, přístrojové vybavení, měření středního kvadrátu akustického tlaku, zaznamenávané informace a další. Za pozornost stojí přílohy A až E, obsahující např. postup hodnocení způsobilosti zkušeben, postupy pro výpočet hladiny akustického výkonu v oktávových nebo třetioktávových pásmech, směrnice pro návrh dozvukové místnosti apod. ČSN EN 23741 (01 1607) byla vydána v březnu 1994. Nahradila spolu s ČSN EN 23742 starší ČSN 01 1607 z 18.1.1983.

Označení ČSN EN 23741 (011607)
Katalogové číslo 15852
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963158525
Norma byla zrušena k 1. 8. 2000
a nahrazena ČSN EN ISO 3741 (011607)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)