ČSN ISO 7194 (257723) Zrušená norma

Měření průtoku tekutin v uzavřených potrubích. Metoda rychlostního pole při měření průtoku v podmínkách šroubového nebo asymetrického proudění v potrubí kruhového průřezu vodoměrnými vrtulemi nebo Prandtlovými trubicemi

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje metody měření rychlostního pole pro měření průtoku v kruhových potrubích v případech šroubového nebo asymetrického proudění vodoměrnými vrtulemi nebo Prandtlovými trubicemi. Tato norma stanovuje potřebná měření, opatření a korekce, které mají být provedeny, a popisuje zdroje dodatečných nejistot, které vznikají, jsme-li nuceni měřit průtočné množství ve šroubovém nebo asymetrickém proudění. Ačkoliv jsou zde popsány integrační metody rychlostního pole pro měření průtoku za podmínek šroubového nebo asymetrického proudění, je třeba usilovat o to, aby byl měřicí průřez potrubí zvolen v místě, kde je šroubové nebo asymetrické proudění co nejmenší. Tato norma se však vztahuje jen na ty druhy proudění, u nichž je radiální složka rychlosti zanedbatelná. Podle této normy není možné provádět měření, jestliže v kterémkoliv bodě měřicího průřezu místní rychlost proudění svírá s osou potrubí úhel větší než 40° nebo když index asymetrie Y (definovaný v dodatku F) je větší než 0,15. Je nutno zdůraznit, že se tato norma vztahuje jen na případy, kde je místní rychlost proudění měřena měřidly definovanými v ISO 3354 a ISO 3966. Při použití Prandtlových trubic platí tato norma jen při proudění, u něhož Machovo číslo odpovídající místním rychlostem není větší než 0,25.

Označení ČSN ISO 7194 (257723)
Katalogové číslo 15964
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963159645
Norma byla zrušena k 1. 8. 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)