ČSN ISO 1871 (560020) Zrušená norma

Zemědělské a potravinářské výrobky. Obecné pokyny pro stanovení dusíku metodou podle Kjeldahla

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 1871:1975. Uvádí obecné pokyny pro přístroje a postupy užívané ke stanovení dusíku v zemědělských a potravinářských výrobcích metodou podle Kjeldahla. Pro získání ekvivalentních výsledků mají být všechny varianty postupu v souladu s těmito pokyny. Podstata metody: Rozklad organických látek kyselinou sírovou za přítomnosti katalyzátorů, zalkalizování reakčního produktu, destilace a titrace uvolněného amoniaku. Poměrně stručná norma nepopisuje nijak podrobně analytickou metody (nebo metody) ale stanovuje dosti podrobné podmínky pro způsoby jejího provádění tak, aby výsledky byly porovnatelné, jak je ostatně uvedeno v úvodu. Norma se vztahuje k problematice zjišťování (ověřování) kvalitativních znaků (jakosti) významných pro hygienu výživy. ČSN ISO 1871 (56 0020) byla vydána v březnu 1994. Nahradila ČSN 56 0020 z 2.3.1987.

Označení ČSN ISO 1871 (560020)
Katalogové číslo 15433
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963154336
Norma byla zrušena k 1. 10. 2010
a nahrazena ČSN ISO 1871 (560020)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)