ČSN EN 23742 (011607) Zrušená norma

Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku. Přesné metody pro zdroje s diskrétními kmitočty a úzkými pásmy v dozvukových místnostech

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 23742-2:1991. Tato evropská norma byla přijata CEN 7.10.1991 a je shodná s ISO 3742:1988. Norma stanovuje zvláštní požadavky, které je nutno splnit pro přesná určení akustického výkonu, jestliže stroj vyzařuje diskrétní kmitočty nebo úzkopásmový hluk. Poměrně stručná norma obsahuje především přehled mezinárodních norem ISO, které popisují různé metody pro stanovení hladin akustického výkonu strojů a zařízení tj. ISO 3741 až ISO 3747 (z nichž většina není do 1.1.1994 do soustavy ČSN zavedena), dále určení významnosti kmitočtových diskrétních složek a úzkých pásem hluku a počet poloh mikrofonu a poloh zdroje. V příloze je popis alternativního postupu pro měření diskrétních kmitočtových složek. ČSN EN 23742 (01 1607) byla vydána v březnu 1994. Spolu s ČSN EN 23741 nahradila ČSN 01 1607 z 18.1.1983.

Označení ČSN EN 23742 (011607)
Katalogové číslo 15805
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963158051
Norma byla zrušena k 1. 8. 2000
a nahrazena ČSN EN ISO 3741 (011607)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)