ČSN EN 136 (832210) Zrušená norma

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Obličejové masky. Požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 136:1989. Vztahuje se na obličejové masky pro ochranné prostředky dýchacích orgánů. Nezahrnuje únikové a potápečské přístroje. Předkládá minimální požadavky kladené na obličejové masky jako součást ochranných prostředků dýchacích orgánů. Obsahuje laboratorní a praktické zkoušky nošením výrobku, které jsou v souladu s požadavky normy. Norma definuje a popisuje masku takto: Obličejová maska: Obličejová maska je lícnicová část, která pokrývá oči, nos, ústa a bradu. Nasazením tohoto ochranného prostředku dýchacích orgánů se chrání dostatečně celý obličej před okolním ovzduším, a to i v případech kdy uživatel má suchou či vlhkou pokožku, pohybuje hlavou nebo hovoří. Vzduch proudí přípojkou lícnicové části do masky a pak buď přímo do prostoru úst a nosu, nebo nejdříve do prostoru očí (zorníků) a dále do masky. Užívané materiály musí být stálé vůči čistícím a desinfekčním prostředkům, které doporučuje výrobce. Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, nesmí mít dráždící účinek nebo vyvolávat jiné nežádoucí zdravotní obtíže. Dále - pokud jde o hořlavost - se uvádí, že při zkoušce podle čl.5.5 musí mít obličejová maska samozhášecí vlastnosti, tzn.materiály nesmí snadno hořet; při této zkoušce podle čl.5.5 nesmí lícnicová část po odstranění plamene dále hořet. (Čl.5.5. podrobně popisuje způsob provedení této zkoušky hořlavosti.) Konečně za pozornost stojí normalizovaný Dýchací odpor: Dýchací odpor obličejové masky (kromě dýchacích přístrojů s přetlakovým vzduchem) musí splňovat požadavky čl.4.15.1 nebo čl.4.15.2. Čl.4.15.1 pak konkrétně stanoví, že u lícnicové části s ostatními přípojkami nesmí, podobně jako v čl.4.15.2 při zkouškách s umělými plícemi (25 zdvihů.min-1 a objemu 2 l.min-1) nebo při nepřetržitém průtoku 160 l.min-1 překročit hodnoty 250 Pa pro vdechovaný a 300 Pa pro vydechovaný proud. Vdechovací odpor nesmí přestoupit 50 Pa při nepřetržitém průtoku 30 l.min-1 a 150 Pa při nepřetržitém průtoku 95 l.min-1. Dále pak čl.4.15.2 stanoví, že u lícnicových částí s přípojkou s centrálním závitem a bez ventilu (ventilů) nesmí přestoupit 60 Pa při vdechování nebo vydechování. Hodnoty tlaku se korigují na 23 °C 100 kPa. Norma pak podrobně popisuje zkoušky a v řadě případů popis doprovází schematickými instruktivními nákresy o provádění zkoušek. ČSN EN 136 (83 2210) byla vydána v březnu 1994.

Označení ČSN EN 136 (832210)
Katalogové číslo 15926
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963159263
Norma byla zrušena k 1. 1. 1999
a nahrazena ČSN EN 136 (832210)