ČSN 46 1200-5 (461200) Zrušená norma

Obilí krmné. Část 5: Žitovec (tritikale)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Čl.2.1, 2.2, 3, 4, 5.1 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku. ČSN 46 1200 se skládá z těchto částí: Část 1 dosud nevydána; část 2: Pšenice krmná; část 3: Ječmen krmný; část 4: Oves krmný; část 5: Žitovec; část 6: Kukuřice krmná; část 7: Proso; část 8 Pohanka; část 9: Mohár a čumíza; část 10: Čirok. Tato pátá část normy stanoví podmínky pro veškeré dodávky žitovce (Triticosecale Witt.) určeného ke krmným účelům. Neplatí pro osivo. Významné jsou zezávazněné články kapitoly 2 - Technické požadavky, a to pokud jde o příměsi a nečistoty. Čl.2.1 stanoví, co se považuje za příměs. Čl.2.2 pak stanovuje, co se považuje za nečistoty. Dále je zezávazněna kap. 3 - Zdravotní nezávadnost, která stanoví: "Žitovec (tritikale) musí být zdravý, vyzrálý, bez cizích pachů a škůdců, vhodný ke krmným účelům. Nesmí obsahovat zřetelně plesnivá zrna.
Poznámka: Při podezření na kontaminaci patogenními či podmíněně patogenními zárodky, mikroskopickými houbami, případně jejich toxíny posouzení provede a o použití žitovce rozhodne orgán státní veterinární správy. Žitovec (tritikale) nesmí překročit přípustné množství cizorodých látek stanovené příslušnými ústředními orgány." Dále je zezávazněna kap. 4: "Žitovec (tritikale) nesmí při dodávkách překročit tyto hodnoty: vlhkost nejvýše 15,0 % příměsi (podle 2.1) nejvýše 12,0 % z toho: a) zrna porostlá (podle 2.1.b) nejvýše 5,0 % b) zrna pšenice a ječmene (podle 2.1.e) nejvýše 3,0 % nečistoty (podle 2.2) nejvýše 3,0 % z toho: a) semena svízele nejvýše 0,3 % b) anorganické nečistoty (podle 2.2.b) nejvýše 0,5 % c) zrna plesnivá a naplesnivělá podle [2.2.c)5] nejvýše 0,5 %" Konečně je zezávazněn i čl.5.1 v kap. 5, která obsahuje všeobecná ustanovení a určuje, že kromě požadavků této normy platí pro žitovec (tritikale) i další ustanovení uvedená v ČSN 46 1010. Další nezezávazněný čl.5.2 pak stanovuje zkoušení, odkazem na ČSN 46 1011. ČSN 46 1200-5 byla vydána v březnu 1994.

Označení ČSN 46 1200-5 (461200)
Katalogové číslo 16080
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963160801
Norma byla zrušena k 1. 7. 2002
a nahrazena ČSN 46 1200-5 (461200)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 46 1200-1 (461200)
Obiloviny - Část 1: Společná ustanovení

ČSN 46 1200-10 (461200)
Obiloviny - Část 10: Čirok

ČSN 46 1200-2 (461200)
Obiloviny - Část 2: Pšenice

ČSN 46 1200-3 (461200)
Obiloviny - Část 3: Ječmen

ČSN 46 1200-4 (461200)
Obiloviny - Část 4: Oves

ČSN 46 1200-6 (461200)
Obiloviny - Část 6: Kukuřice

ČSN 46 1200-7 (461200)
Obiloviny - Část 7: Proso

ČSN 46 1200-8 (461200)
Obiloviny - Část 8: Pohanka

ČSN 46 1200-9 (461200)
Obiloviny - Část 9: Mohár a čumíza

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 461200-5
  • ČSN 46 12 00-5