ČSN 46 1200-1 (461200)

Obiloviny - Část 1: Společná ustanovení

ČSN 46 1200-1 Obiloviny - Část 1: Společná ustanovení
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 189 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN 46 1200 se skládá z těchto částí: Část 1: Společná ustanovení; Část 2: Pšenice krmná; Část 3: Ječmen krmný; Část 4: Oves krmný; Část 5: Žitovec; Část 6: Kukuřice krmná; Část 7: Proso; Část 8: Pohanka; Část 9: Mohár a čumíza a Část 10: Čirok. Tato provní část normy stanoví požadavky pro jakost, kontrolu a dodávání obilovin, které nejsou určeny jako surovina na výrobky pro lidskou výživu nebo jako krmivo. Neplatí pro obilí potravinářské a osivo. Tato první část normy stanoví společné požadavky pro obiloviny, za které se zejména považují zrna: a) pšenice obecné (Triticum aestivum L), b) pšenice tvrdé (Triticum durum Desf.), c) žita (Secale cereale L.), d) žitovce (Triticosecale Wittm.), e) ječmene (Hordeum vulgare L.), f) ovsa (Avena sativa L.) včetně var. ovsa nahého - bezpluchého (Avena nuda), g) kukuřice mimo odrůdy pukancové a cukrové (Zea mays L.), h) prosa setého (Panicum milaceum L.), i) pohanky střelovité (Fagopyrum asculentum Moench), j) béru vlašského-moháru (Setaria italica subsp. germanica /Mill./ Kunth.), k) béru vlašského-čumízy (Sataria italica subsp. maxima Alef.), l) čiroku zrnového (Sorghum bicolor /L./ Moench.). Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Technické požadavky, která obsahuje především požadavky na maximální obsah znečištěnin a cizorodých látek a odkazuje i na jiné předpisy stanovící obsahy nežádoucích, cizorodých, přídatných a jiných látek. Dále norma obsahuje kapitolu 5 - Zkušební metody, kapitolu 6 - Dodávání, kapitolu 7 - Doprava a kapitolu 8 - Skladování. ČSN 46 1200-1 byla vydána v srpnu 1998. Nahradila ustanovení ČSN 46 1010 z 11.1.1985, která se vztahují k obilovinám.

Označení ČSN 46 1200-1 (461200)
Katalogové číslo 41999
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1998
Datum účinnosti 1. 9. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963419992
Změny a opravy Z1 7.01t, Z2 8.02t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 46 1200-6 (461200)
Obiloviny - Část 6: Kukuřice

ČSN 46 1200-2 (461200)
Obiloviny - Část 2: Pšenice

ČSN 46 1200-3 (461200)
Obiloviny - Část 3: Ječmen

ČSN 46 1200-8 (461200)
Obiloviny - Část 8: Pohanka

ČSN 46 1100-4 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 4: Žito

Další příbuzné normy

ČSN 46 1200-10 (461200)
Obiloviny - Část 10: Čirok

ČSN 46 1200-2 (461200)
Obiloviny - Část 2: Pšenice

ČSN 46 1200-3 (461200)
Obiloviny - Část 3: Ječmen

ČSN 46 1200-4 (461200)
Obiloviny - Část 4: Oves

ČSN 46 1200-5 (461200)
Obiloviny - Část 5: Žitovec (tritikale)

ČSN 46 1200-6 (461200)
Obiloviny - Část 6: Kukuřice

ČSN 46 1200-7 (461200)
Obiloviny - Část 7: Proso

ČSN 46 1200-8 (461200)
Obiloviny - Část 8: Pohanka

ČSN 46 1200-9 (461200)
Obiloviny - Část 9: Mohár a čumíza

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 461200-1
  • ČSN 46 12 00-1