ČSN EN ISO 10545-9 (725110) Zrušená norma

Keramické obkladové prvky - Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty

ČSN EN ISO 10545-9 Keramické obkladové prvky - Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10545-9:1996. Evropská norma EN ISO 10545-9:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 10545-9:1994 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. (ČSN) EN ISO 10545 se skládá z následujících částí: Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku, Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu, Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti, Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomové síly, Část 5: Stanovení rázové pevnosti měřením koeficientu odrazu, Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení. Neglazované obkladové prvky, Část 7: Stanovení odolnosti proti opotřebení. Glazované obkladové prvky, Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti, Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty, Část 10: Stanovení změn rozměrů proti vlhkosti, Část 11: Stanovení odolnosti glazury proti vzniku trhlin. Glazované obkladové prvky, Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu, Část 13: Stanovení chemické odolnosti, Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn, Část 15: Stanovení vyluhovatelnosti olova a kadmia. Glazované obkladové prvky, Část 16: Stanovení malých odchylek v barvě, Část 17: Stanovení koeficientu tření. Tato devátá část (ČSN EN) ISO 10545 stanovuje postup zjišťování odolnosti proti náhlým změnám teploty keramických obkladových prvků za podmínek obvyklých při jejich použití. ČSN EN ISO 10545-9 (72 5132) byla vydána v dubnu 1998. Platí od 1.1.1999. Po nabytí platnosti této normy se ruší ČSN EN 104 (72 5132) z dubna 1993.

Označení ČSN EN ISO 10545-9 (725110)
Katalogové číslo 26526
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 1. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963265261
Změny a opravy opr. 6.98, opr. 10.98
Norma byla zrušena k 1. 2. 2014
a nahrazena ČSN EN ISO 10545-9 (725110)
Tato norma nahradila ČSN EN 104 (725132) z března 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10545-1 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku

ČSN EN ISO 10545-10 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 10: Stanovení změn rozměrů vlivem vlhkosti

ČSN EN ISO 10545-11 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 11: Stanovení odolnosti glazury proti vzniku trhlin - Glazované obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545-12 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu

ČSN EN ISO 10545-13 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 13: Stanovení chemické odolnosti

ČSN EN ISO 10545-14 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn

ČSN EN ISO 10545-15 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 15: Stanovení vyluhovatelnosti olova a kadmia - Glazované obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545-16 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 16: Stanovení malých odchylek v barvě

ČSN EN ISO 10545-2 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu

ČSN EN ISO 10545-3 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti

ČSN EN ISO 10545-4 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení

ČSN EN ISO 10545-5 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení rázové pevnosti měřením koeficientu odrazu

ČSN EN ISO 10545-6 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení pro neglazované obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545-7 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 7: Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení - Glazované obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545-8 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti