ČSN IEC 621-4 (341635) Zrušená norma

Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů). Část 4: Požadavky na instalaci

ČSN IEC 621-4 Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů). Část 4: Požadavky na instalaci
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 621-4:1981 včetně dodatku č. 1:1987. Je rozdělena do čtyř částí, a to: Kapitola I: Stroje dobývací, zakládací a stroje pro prvotní zpracování. Kapitola II: Soustavy pásových dopravníků. Kapitola III: Čerpací a vodou napájející soustavy. Kapitola IV: Stroje pro druhotné zpracování. Z hygienického hlediska je významné ustanovení čl. 24: Zdroje radioaktivity, kde se uvádí: "Tam, kde se používají zdroje radioaktivity, jako jsou zařízení pro měření hustoty, hladiny v zásobníku nebo pro pásové váhy, měla by se učinit opatření, aby: a) byl účinně oddělen zdroj, např. užitím mechanických zámků a závěrů, b) se zabránilo přístupu osob k užitému zařízení a c) se buď omezila venkovní hladina záření krytím zdroje tak, aby nabyla vyšší než dovolená hladina bezpečná pro osoby, nebo aby se kontroloval přístup osob, a tím se předešlo jejich vystavení nebezpečí z ozáření." V jiných částech normy je řada i bezpečnostních ustanovení. ČSN IEC 621-4 (34 1635) byla vydána v březnu 1994.

Označení ČSN IEC 621-4 (341635)
Katalogové číslo 15881
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963158815
Norma byla zrušena k 1. 6. 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)