ČSN IEC 621-2 (341635) Zrušená norma

Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů). Část 2: Všeobecné požadavky na ochranu

ČSN IEC 621-2 Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů). Část 2: Všeobecné požadavky na ochranu
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 621-2:1987. Je rozdělena do čtyř částí, a to: Kapitola I: Ochrana před dotykem živých částí (Ochrana před úrazem elektrickým proudem za normálního provozu). V této kapitole jsou popsány požadavky na ochranu před dotykem živých částí pro všechna zařízení s napětím do 1000 V včetně a nad 1000 V. Dále pak: Kapitola II: Ochrana před dotykem neživých částí - střídavý proud (Ochrana před úrazem elektrickým proudem v případě poruchy.) Uvedená ochranná opatření jsou zaměřena na to, aby zabezpečila, že dotykové napětí potrvá jen do té doby po výskytu poruchy, než by mohlo vzniknout nebezpečí pro osoby a zvířata. V této kapitole jsou popsána ochranná opatření proti dotyku neživých částí s ochranným vodičem pro všechny instalace s napětím do 1000 V včetně a nad 1000 V. Požadavky pro instalace s napětím do 1000 V včetně pokud by byly vhodné, jsou převzaty převážně z IEC 364. Dále ještě: Kapitola III: Ochrana před nadproudem a zkratovým proudem. Tato kapitola předkládá minimální požadavky na ochranu před nadproudem se zřetelem na ochranu proti přetížení a na ochranu proti zkratu. A konečně: Kapitola IV: Výběr ochranných přístrojů a ochranných systémů. Ve všech kapitolách je řada dalších ustanovení o ochraně zdraví, především z hlediska bezpečnosti. ČSN IEC 621-2 (34 1635) byla vydána v březnu 1994.

Označení ČSN IEC 621-2 (341635)
Katalogové číslo 15879
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963158792
Norma byla zrušena k 1. 6. 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)