ČSN ISO 5457 (013110) Zrušená norma

Technické výkresy. Formáty a úprava výkresových listů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5457:1980. Stanoví rozměry výkresových listů a předtisků pro všechny druhy technických výkresů ve všech oblastech průmyslu a stavebnictví. Norma stanoví též pravidla úpravy technických výkresů, zejména: a) umístění a rozměry popisového pole, b) lem a rámeček kreslicího pole, c) středicí značky, d) orientační značky, e) metrickou porovnávací stupnici, f) souřadnicovou síť, g) značky pro oříznutí formátu. Všeobecně platí tato mezinárodní norma pro originály výkresů, pravidla podle části 1 se vztahují též na kopie. ČSN ISO 5457 (01 3110) byla vydána v březnu 1994. Nahradila ČSN 01 3110 z 13.8.1982 a ČSN 01 3113 z 13.8. 1982.

Označení ČSN ISO 5457 (013110)
Katalogové číslo 15497
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963154978
Norma byla zrušena k 1. 3. 2000
a nahrazena ČSN EN ISO 5457 (013110)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)