ICS 73.060 - Rudy a obohacené rudy

ČSN 44 1501 (441501) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení hygroskopické vlhkosti

65 Kč

ČSN 44 1502 (441502) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení cínu

125 Kč

ČSN 44 1503 (441503) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení wolframu

125 Kč

ČSN 44 1504 (441504) - červenec 1991

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1505 (441505) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 44 1506 (441506) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1507 (441507) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1508 (441508) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu lithného

125 Kč

ČSN 44 1509 (441509) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení molybdenu

65 Kč

ČSN 44 1510 (441510) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení bismutu

125 Kč

ČSN 44 1511 (441511) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení chromu

65 Kč

ČSN 44 1512 (441512) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení titanu

65 Kč

ČSN 44 1513 (441513) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1514 (441514) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1515 (441515) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení fosforu

65 Kč

ČSN 44 1516 (441516) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1517 (441517) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení antimonu

65 Kč

ČSN 44 1518 (441518) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení olova

65 Kč

ČSN 44 1519 (441519) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení vanadu

65 Kč

ČSN 44 1520 (441520) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1521 (441521) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení fluoru

65 Kč

ČSN 44 1522 (441522) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení stříbra

65 Kč

ČSN 44 1523 (441523) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení niobu, tantalu a skandia

125 Kč

ČSN ISO 4689 (441570) - březen 1993

Železné rudy. Stanovení síry vážkovou metodou jako síran barnatý

190 Kč

ČSN ISO 4690 (441570) - březen 1993

Železné rudy. Stanovení síry spalovací metodou

190 Kč

ČSN ISO 6830 (441570) - duben 1993

Železné rudy. Stanovení hliníku. Chelatometrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 7335 (441570) - říjen 1993

Železné rudy. Stanovení chemicky vázané vody. Titrační metoda podle Karl Fischera

230 Kč

ČSN ISO 317 (441575) - prosinec 1992

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení arsenu. Spektrofotometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 4296-1 (441575) - leden 1993

Manganové rudy. Vzorkování. Část 1: Odběr dílčího vzorku

230 Kč

ČSN ISO 4296-2 (441575) - leden 1993

Manganové rudy. Vzorkování. Část 2: Příprava vzorků

190 Kč

ČSN ISO 4297 (441575) - prosinec 1992

Manganové rudy a koncentráty. Metody chemického rozboru. Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN ISO 4298 (441575) - listopad 1992

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení manganu. Potenciometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 5889 (441575) - říjen 1993

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení hliníku, mědi, olova a zinku metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 6230 (441575) - leden 1994

Manganové rudy. Stanovení granulometrického složení sítovým rozborem

230 Kč

ČSN ISO 7723 (441575) - prosinec 1992

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení titanu. Spektrofotometrická metoda s 4,4'-diantipyrilmethanem

125 Kč

ČSN ISO 7969 (441575) - únor 1993

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení sodíku a draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 9681 (441575) - listopad 1993

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení železa metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 5975 (441580) - prosinec 1992

Chromové rudy. Stanovení vápníku a hořčíku. Chelatometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 5997 (441580) - únor 1993

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení křemíku spektrofotometrickou a vážkovou metodou

125 Kč

ČSN ISO 6130 (441580) - prosinec 1992

Chromové rudy. Stanovení celkového obsahu železa. Titrační metoda po redukci

125 Kč

ČSN ISO 6153 (441580) - září 1993

Chromové rudy. Odběr dílčích vzorků

230 Kč

ČSN ISO 6154 (441580) - září 1993

Chromové rudy. Příprava vzorků

230 Kč

ČSN ISO 6629 (441580) - prosinec 1992

Chromové rudy a koncentráty. Metody chemického rozboru. Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN ISO 8889 (441580) - duben 1993

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení hliníku chelatometrickou metodou

125 Kč

ČSN 44 1581 (441581) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení hygroskopické vlhkosti

65 Kč

ČSN 44 1582 (441582) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu chromitého

65 Kč

ČSN 44 1587 (441587) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení titanu

65 Kč

ČSN 44 1588 (441588) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1589 (441589) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení fosforu

125 Kč

ČSN 44 1590 (441590) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1591 (441591) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení uhlíku

125 Kč

ČSN 44 1592 (441592) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení niklu

125 Kč

ČSN 44 1593 (441593) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1594 (441594) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 44 1595 (441595) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení kobaltu

125 Kč

ČSN 44 1596 (441596) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1601 (441601) - duben 1988

Sirníkové flotační koncentráty. Odběr a příprava vzorků pro stanovení chemického složení a obsahu vlhkosti

230 Kč

ČSN 44 1602 (441602) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1603 (441603) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1604 (441604) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1605 (441605) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení síry

125 Kč

ČSN 44 1606 (441606) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení chromu

65 Kč

ČSN 44 1607 (441607) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1608 (441608) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 44 1609 (441609) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení fosforu

65 Kč

ČSN 44 1610 (441610) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení titanu

65 Kč

ČSN 44 1611 (441611) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení vanadu

65 Kč

ČSN 44 1612 (441612) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení niklu

65 Kč

ČSN 44 1613 (441613) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1614 (441614) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení kobaltu

125 Kč

ČSN 44 1615 (441615) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1616 (441616) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení olova

65 Kč

ČSN 44 1617 (441617) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení zinku

65 Kč

ČSN 44 1621 (441621) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení hygroskopické vlhkosti

32 Kč

ČSN 44 1622 (441622) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1623 (441623) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení olova

125 Kč

ČSN 44 1624 (441624) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení zinku

125 Kč

ČSN 44 1625 (441625) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1626 (441626) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení kadmia

65 Kč

ČSN 44 1627 (441627) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1628 (441628) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 44 1629 (441629) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1630 (441630) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1631 (441631) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení stříbra

65 Kč

ČSN 44 1632 (441632) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení germania

65 Kč

ČSN 44 1641 (441641) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení vlhkosti

65 Kč

ČSN 44 1642 (441642) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 44 1643 (441643) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1644 (441644) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1645 (441645) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1646 (441646) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1647 (441647) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1648 (441648) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1649 (441649) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení olova

125 Kč

ČSN 44 1650 (441650) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení zinku

65 Kč

ČSN 44 1651 (441651) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení niklu

125 Kč

ČSN 44 1652 (441652) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení bismutu

125 Kč

ČSN 44 1653 (441653) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení rtuti

65 Kč

ČSN 44 1654 (441654) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení cínu

65 Kč

ČSN 44 1655 (441655) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1656 (441656) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení uhlíku

65 Kč

ČSN 44 1657 (441657) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení zlata a stříbra

125 Kč

ČSN 44 1658 (441658) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení selenu

65 Kč

ČSN 44 1659 (441659) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení telluru

65 Kč

ČSN 44 1661 (441661) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení olova

125 Kč

ČSN 44 1662 (441662) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1663 (441663) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 44 1664 (441664) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1665 (441665) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1666 (441666) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1667 (441667) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1668 (441668) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1669 (441669) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení kadmia

65 Kč

ČSN 44 1670 (441670) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení kobaltu

125 Kč

ČSN 44 1671 (441671) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 44 1672 (441672) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1673 (441673) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení gallia

65 Kč

ČSN 44 1674 (441674) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení india

65 Kč

ČSN 44 1675 (441675) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení germania

65 Kč

ČSN 44 1681 (441681) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení vlhkosti

65 Kč

ČSN 44 1682 (441682) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1683 (441683) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 44 1684 (441684) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení rtuti

125 Kč

ČSN 44 1685 (441685) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1686 (441686) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1687 (441687) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1688 (441688) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení síranu barnatého

65 Kč

ČSN 44 1689 (441689) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1690 (441690) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1691 (441691) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 44 1692 (441692) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení fosforu

65 Kč

ČSN 44 1693 (441693) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení olova

65 Kč

ČSN 44 1694 (441694) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení zinku

65 Kč

ČSN 44 1695 (441695) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení niklu

125 Kč

ČSN 44 1696 (441696) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení bismutu

125 Kč

ČSN 44 1697 (441697) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení kobaltu

65 Kč

ČSN 44 1698 (441698) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení zlata a stříbra

125 Kč

ČSN 44 1699 (441699) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení železa

125 Kč

ČSN 44 1701 (441701) - květen 1987

Rudy a koncentráty neželezných kovů. Všeobecné údaje k metodám chemického rozboru

125 Kč

ČSN 44 1720 (441720) - prosinec 1989

Molybdenový koncentrát. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 44 1721 (441721) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1722 (441722) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení molybdenu

125 Kč

ČSN 44 1723 (441723) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení fosforu

65 Kč

ČSN 44 1724 (441724) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1725 (441725) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého

125 Kč

ČSN 44 1726 (441726) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1727 (441727) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1728 (441728) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1729 (441729) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení bismutu

65 Kč

ČSN 44 1730 (441730) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení rhenia

65 Kč

ČSN 44 1731 (441731) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení cínu

125 Kč

ČSN 44 1732 (441732) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení zinku

125 Kč

ČSN 44 1733 (441733) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení olova

125 Kč

ČSN 44 1734 (441734) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1738 (441738) - prosinec 1989

Měděný koncentrát. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 44 1739 (441739) - duben 1988

Měděné rudy. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1741 (441741) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení bismutu

125 Kč

ČSN 44 1742 (441742) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení kobaltu

125 Kč

ČSN 44 1743 (441743) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení niklu

125 Kč

ČSN 44 1744 (441744) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 44 1745 (441745) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení selenu

65 Kč

ČSN 44 1746 (441746) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení rtuti

125 Kč

ČSN 44 1747 (441747) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení telluru

65 Kč

ČSN 44 1748 (441748) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení thalia

65 Kč

ČSN 44 1749 (441749) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení kadmia

65 Kč

ČSN 44 1751 (441751) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1752 (441752) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1753 (441753) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení zinku

125 Kč

ČSN 44 1754 (441754) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení olova

125 Kč

ČSN 44 1755 (441755) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1756 (441756) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 44 1757 (441757) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1758 (441758) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1759 (441759) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1764 (441764) - březen 1990

Olověné koncentráty. Stanovení zlata a stříbra

190 Kč

ČSN 44 1765 (441765) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení mědi

190 Kč

ČSN 44 1766 (441766) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1767 (441767) - březen 1988

Olověné koncentráty. Fotometrická metoda stanovení germania

65 Kč

ČSN 44 1769 (441769) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení antimonu

190 Kč

ČSN 44 1770 (441770) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení železa

125 Kč

ČSN 44 1771 (441771) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1772 (441772) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1773 (441773) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1774 (441774) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení kobaltu

125 Kč

ČSN 44 1775 (441775) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení india

125 Kč

ČSN 44 1776 (441776) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení kadmia

65 Kč

ČSN 44 1777 (441777) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení niklu

125 Kč

ČSN 44 1778 (441778) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení cínu

125 Kč

ČSN 44 1803 (441803) - prosinec 1989

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Atomově absorpční, fotometrická a potenciometrická metoda stanovení manganu

230 Kč

ČSN 44 1805 (441805) - březen 1991

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Stanovení fosforu

190 Kč

ČSN 44 1822 (441822) - květen 1989

Železné a manganové rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Metody stanovení hustoty, objemové a sypné hmotnosti

190 Kč

ČSN 44 1827 (441827) - srpen 1990

Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Vážkové metody stanovení oxidu křemičitého

125 Kč

ČSN 44 1852 (441852) - květen 1987

Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Vážková metoda a metoda atomové absorpční spektrometrie stanovení obsahu oxidu barnatého

125 Kč

ČSN 44 1853 (441853) - květen 1987

Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Metoda atomové absorpční spektrometrie a polarografická metoda stanovení obsahu olova

125 Kč

ČSN 44 1854 (441854) - květen 1989

Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Stanovení chemicky vázané vody

125 Kč

ČSN 44 1855 (441855) - květen 1989

Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Stanovení ztráty hmotnosti při žíhání

65 Kč

ČSN 44 1862 (441862) - prosinec 1989

Bauxit. Vážková metoda stanovení vlhkosti

65 Kč

ČSN 44 1868 (441868) - prosinec 1989

Bauxit. Titrační metoda stanovení oxidu hlinitého

125 Kč

ČSN 44 1869 (441869) - prosinec 1989

Bauxit. Vážková metoda stanovení oxidu křemičitého

125 Kč
foo