ČSN 44 1615 (441615)

Niklové rudy. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

ČSN 44 1615 Niklové rudy. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor niklových rud a určuje pro stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého metody chelatometrickou - pro hmotnostní zlomek oxidu vápenatého a hořečnatého od 1 do 5% a atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek oxidu vápenatého a hořečnatého do 2%. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata chelatometrické metody: Vzorek se rozloží kyselinami, po oddělení oxidu křemičitého a dotavení nerozpustného zbytku se rušivé prvky odstraní srážením hexamethylentetraminem a chloroformovou extrakcí s diethyldithiokarbamidanem sodným. Vápník se stanoví titrací odměrným roztokem disodné soli EDTA při pH vyšším než 12 na indikátor fluorexon thymolftalein, suma vápníku a hořčíku při pH 9 až 10 na indikátor eriochromčerň T. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie: Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění oxidu křemičitého se nerozpustný zbytek vytaví s uhličitanem sodným a tavenina se rozpustí v roztoku kyseliny chlorovodíkové. Roztok se přivádí do plamene vzduch - acetylen a měří se atomová absorpce vápníku při vlnové délce 422,7 nm a hořčíku při vlnové délce 285,1 nm. Vliv rušivých prvků se odstraní přídavkem 8-oxichinolinu a lanthanu.. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. ČSN 44 1615 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Nahradila část 15 ČSN 44 1602 z 4.12.1974 a spolu s ČSN 44 1602 až ČSN 44 1614 a ČSN 44 1616 a ČSN 44 1617 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1615 (441615)
Katalogové číslo 28274
Cena 125 Kč125
Datum schválení 20. 7. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963282749
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 15
  • ČSN 441615
  • ČSN 44 16 15 : 1990
  • ČSN 441615:1990
  • ČSN 44 1615:1990