Třída 4416 - Zkoušení rud a koncentrátů

Zobrazit obsah třídy 44 - Hornictví

ČSN 44 1601 (441601) - duben 1988

Sirníkové flotační koncentráty. Odběr a příprava vzorků pro stanovení chemického složení a obsahu vlhkosti

230 Kč

ČSN 44 1602 (441602) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1603 (441603) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1604 (441604) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1605 (441605) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení síry

125 Kč

ČSN 44 1606 (441606) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení chromu

65 Kč

ČSN 44 1607 (441607) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1608 (441608) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 44 1609 (441609) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení fosforu

65 Kč

ČSN 44 1610 (441610) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení titanu

65 Kč

ČSN 44 1611 (441611) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení vanadu

65 Kč

ČSN 44 1612 (441612) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení niklu

65 Kč

ČSN 44 1613 (441613) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1614 (441614) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení kobaltu

125 Kč

ČSN 44 1615 (441615) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1616 (441616) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení olova

65 Kč

ČSN 44 1617 (441617) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení zinku

65 Kč

ČSN 44 1621 (441621) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení hygroskopické vlhkosti

32 Kč

ČSN 44 1622 (441622) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1623 (441623) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení olova

125 Kč

ČSN 44 1624 (441624) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení zinku

125 Kč

ČSN 44 1625 (441625) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1626 (441626) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení kadmia

65 Kč

ČSN 44 1627 (441627) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1628 (441628) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 44 1629 (441629) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1630 (441630) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1631 (441631) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení stříbra

65 Kč

ČSN 44 1632 (441632) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení germania

65 Kč

ČSN 44 1641 (441641) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení vlhkosti

65 Kč

ČSN 44 1642 (441642) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 44 1643 (441643) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1644 (441644) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1645 (441645) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1646 (441646) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1647 (441647) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1648 (441648) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1649 (441649) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení olova

125 Kč

ČSN 44 1650 (441650) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení zinku

65 Kč

ČSN 44 1651 (441651) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení niklu

125 Kč

ČSN 44 1652 (441652) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení bismutu

125 Kč

ČSN 44 1653 (441653) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení rtuti

65 Kč

ČSN 44 1654 (441654) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení cínu

65 Kč

ČSN 44 1655 (441655) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1656 (441656) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení uhlíku

65 Kč

ČSN 44 1657 (441657) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení zlata a stříbra

125 Kč

ČSN 44 1658 (441658) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení selenu

65 Kč

ČSN 44 1659 (441659) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení telluru

65 Kč

ČSN 44 1661 (441661) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení olova

125 Kč

ČSN 44 1662 (441662) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1663 (441663) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 44 1664 (441664) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1665 (441665) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1666 (441666) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1667 (441667) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1668 (441668) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1669 (441669) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení kadmia

65 Kč

ČSN 44 1670 (441670) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení kobaltu

125 Kč

ČSN 44 1671 (441671) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 44 1672 (441672) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1673 (441673) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení gallia

65 Kč

ČSN 44 1674 (441674) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení india

65 Kč

ČSN 44 1675 (441675) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení germania

65 Kč

ČSN 44 1681 (441681) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení vlhkosti

65 Kč

ČSN 44 1682 (441682) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1683 (441683) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 44 1684 (441684) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení rtuti

125 Kč

ČSN 44 1685 (441685) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1686 (441686) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1687 (441687) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1688 (441688) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení síranu barnatého

65 Kč

ČSN 44 1689 (441689) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1690 (441690) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1691 (441691) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 44 1692 (441692) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení fosforu

65 Kč

ČSN 44 1693 (441693) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení olova

65 Kč

ČSN 44 1694 (441694) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení zinku

65 Kč

ČSN 44 1695 (441695) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení niklu

125 Kč

ČSN 44 1696 (441696) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení bismutu

125 Kč

ČSN 44 1697 (441697) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení kobaltu

65 Kč

ČSN 44 1698 (441698) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení zlata a stříbra

125 Kč

ČSN 44 1699 (441699) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení železa

125 Kč