ČSN 44 1625 (441625)

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení mědi

ČSN 44 1625 Olovnato-zinkové rudy. Stanovení mědi
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor olovnato-zinkových rud a určuje pro stanovení mědi dvě metody: polarografickou pro hmotnostní zlomek mědi od 0,1 do 3 % a metodu AAS pro hmotnostní zlomek mědi od 0,02 do 4 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata polarografické metody: Po rozkladu vzorku kyselinami se měď stanoví polarograficky v prostředí amoniaku a chloridu amonného. Podstata metody AAS: Vzorek se rozloží kyselinami a měď se stanoví atomovou absorpční spektrometrií v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 324,7 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1625 byla schválena 18.5.1989 a nabyla účinnosti od 1.6.1990. Nahradila část 6 ČSN 44 1654 z 29.11.1973 a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1621 až ČSN 44 1624, ČSN 44 1626 až ČSN 44 1632 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1625 (441625)
Katalogové číslo 28281
Cena 125 Kč125
Datum schválení 18. 5. 1989
Datum účinnosti 1. 6. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963282817
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 25
  • ČSN 441625
  • ČSN 44 16 25 : 1989
  • ČSN 441625:1989
  • ČSN 44 1625:1989