Třída 44 - HORNICTVÍ

Zobrazit obsah třídy 44 - Hornictví

ČSN ISO 14180 (441302) - červenec 2020 aktuální vydání

Tuhá paliva - Směrnice pro vzorkování uhelných slojí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN 44 1304 (441304) - duben 1989

Tuhá paliva. Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.91, Z2 3.92t

355 Kč

ČSN ISO 18283 (441305) - prosinec 2013

Uhlí a koks - Ruční vzorkování

570 Kč

ČSN 44 1307 (441307) - leden 2006 aktuální vydání

Uhlí a koks - Postup přípravy sesypových vzorků

125 Kč

ČSN 44 1308 (441308) - leden 1996

Tuhá paliva. Vzorkování z hromad pro provedení třídicí zkoušky

125 Kč

ČSN 44 1310 (441310) - leden 2001 aktuální vydání

Tuhá paliva - Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků na různé stavy paliva

230 Kč

ČSN ISO 11724 (441311) - listopad 2020

Tuhá paliva - Stanovení celkového fluoru v uhlí, koksu a v popílku

230 Kč

ČSN ISO 13909-1 (441314) - červen 2018 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t

210 Kč

ČSN ISO 13909-2 (441314) - září 2017 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 2: Uhlí - Vzorkování z proudu

350 Kč

ČSN ISO 13909-3 (441314) - květen 2018 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků

230 Kč

ČSN ISO 13909-4 (441314) - září 2017 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 4: Uhlí - Úprava vzorků

350 Kč

ČSN ISO 13909-5 (441314) - září 2019 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 5: Koks - Vzorkování z proudu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 13909-6 (441314) - září 2019 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 6: Koks - Úprava vzorků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 13909-7 (441314) - říjen 2018 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 7: Metody pro stanovení preciznosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 13909-8 (441314) - duben 2019 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 8: Metody zkoušení systematické chyby

340 Kč

ČSN 44 1315 (441315) - leden 2007 aktuální vydání

Tuhá paliva - Skladování

190 Kč

ČSN ISO 12900 (441316) - květen 2021 aktuální vydání

Černá uhlí - Stanovení abrazivity

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 18806 (441318) - listopad 2020

Tuhá paliva - Stanovení obsahu chloru

230 Kč

ČSN ISO 1213-1 (441319) - červen 2002

Tuhá paliva - Terminologie - Část 1: Termíny vztahující se k úpravě uhlí

550 Kč

ČSN ISO 1213-2 (441319) - březen 2020 aktuální vydání

Tuhá paliva - Terminologie - Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

440 Kč

ČSN ISO 567 (441320) - květen 1998

Koks - Stanovení sypné hmotnosti v malé nádobě

125 Kč

ČSN 44 1321 (441321) - březen 1985

Tuhá paliva. Stanovení zdánlivé hustoty uhlí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.01t

97 Kč

ČSN ISO 1013 (441323) - květen 1998

Koks - Stanovení sypné hmotnosti ve velké nádobě

125 Kč

ČSN 44 1324 (441324) - prosinec 2008 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení sypné hmotnosti uhlí pro zvláštní provozní účely

125 Kč

ČSN ISO 5072 (441325) - leden 2015 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení skutečné relativní hustoty a zdánlivé relativní hustoty

190 Kč

ČSN ISO 23499 (441326) - srpen 2015 aktuální vydání

Uhlí - Stanovení sypné hmotnosti pro použití při plnění koksárenských pecí

190 Kč

ČSN 44 1327 (441327) - srpen 1988

Černouhelný koks. Stanovení mechanické pevnosti zkouškou MICUM

125 Kč

ČSN ISO 556 (441329) - květen 2022 aktuální vydání

Koks (rozměr nad 20 mm) -- Stanovení mechanické pevnosti

190 Kč

ČSN ISO 602 (441330) - duben 2019 aktuální vydání

Uhlí - Stanovení obsahu popelovin

190 Kč

ČSN 44 1332 (441332) - květen 1976

Stanovení melitelnosti tuhých paliv metodou VÚK

125 Kč

ČSN 44 1333 (441333) - leden 1983

Úprava uhlí. Zkoušení úpravnických strojů a zařízení

340 Kč

ČSN ISO 5074 (441338) - září 2016 aktuální vydání

Černá uhlí - Stanovení indexu melitelnosti Hardgrove

125 Kč

ČSN ISO 1953 (441339) - září 2016 aktuální vydání

Černá uhlí - Třídicí zkouška proséváním

230 Kč

ČSN 44 1340 (441340) - březen 2004 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Třídicí zkouška proséváním

190 Kč

ČSN 44 1341 (441341) - listopad 2013 aktuální vydání

Tuhá paliva - Plavicí zkouška uhlí

230 Kč

ČSN 44 1342 (441342) - duben 1993

Koks. Třídící zkouška zrnění nad 10 mm

125 Kč

ČSN ISO 10329 (441343) - listopad 2021 aktuální vydání

Uhlí - Stanovení plastických vlastností - Metoda s Gieselerovým plastometrem s konstantním točivým momentem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 7404-1 (441345) - listopad 2016 aktuální vydání

Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník

190 Kč

ČSN ISO 7404-2 (441345) - květen 2010 aktuální vydání

Metody petrografické analýzy uhlí - Část 2: Metody přípravy vzorků uhlí

230 Kč

ČSN ISO 7404-3 (441345) - květen 2010 aktuální vydání

Metody petrografické analýzy uhlí - Část 3: Metoda stanovení složení macerálových skupin

190 Kč

ČSN ISO 7404-4 (441345) - říjen 1995

Metody petrografické analýzy černého uhlí a antracitu. Část 4: Metoda stanovení složení mikrolitotypů, karbomineritů a mineritů

190 Kč

ČSN ISO 7404-5 (441345) - květen 2010 aktuální vydání

Metody petrografické analýzy uhlí - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu

230 Kč

ČSN 44 1346 (441346) - říjen 1987

Tuhá paliva. Stanovení typů černých uhlí podle odraznosti

65 Kč

ČSN ISO 5073 (441347) - srpen 2015 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení huminových kyselin

190 Kč

ČSN ISO 616 (441348) - únor 2001

Koks - Stanovení indexů pádové zkoušky

125 Kč

ČSN ISO 5071-1 (441351) - leden 2015 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení prchavé hořlaviny v analytickém vzorku - Část 1: Metoda dvou pícek

230 Kč

ČSN ISO 1928 (441352) - srpen 2021 aktuální vydání

Uhlí a koks - Stanovení spalného tepla

570 Kč

ČSN ISO 609 (441354) - leden 2001

Tuhá paliva - Stanovení uhlíku a vodíku - Vysokoteplotní spalovací metoda

230 Kč

ČSN 44 1355 (441355) - leden 1993

Tuhá paliva. Nedopal. Stanovení uhlíku a vodíku

190 Kč

ČSN ISO 29541 (441356) - září 2012

Tuhá paliva - Stanovení obsahu veškerého uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metoda

230 Kč

ČSN ISO 925 (441357) - srpen 2021 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení obsahu uhlíku z uhličitanů - Gravimetrická metoda

190 Kč

ČSN 44 1358 (441358) - leden 2005 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení složení popela

340 Kč

ČSN ISO 540 (441359) - srpen 2009 aktuální vydání

Uhlí a koks - Stanovení tavitelnosti popela

230 Kč

ČSN ISO 11722 (441360) - leden 2015 aktuální vydání

Tuhá paliva - Černá uhlí - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor sušením v dusíkové atmosféře

190 Kč

ČSN ISO 587 (441361) - květen 2022 aktuální vydání

Uhlí a koks - Stanovení chloru s použitím Eschkovy směsi

190 Kč

ČSN ISO 625 (441363) - květen 2003

Tuhá paliva a koks - Stanovení uhlíku a vodíku - Liebigova metoda

230 Kč

ČSN 44 1364 (441364) - prosinec 1986

Tuhá paliva. Výpočet obsahu popelovin, hydrátové vody a hodnot znaků jakosti v organické hmotě

230 Kč

ČSN ISO 1018 (441365) - listopad 2022

Černá uhlí - Stanovení maximální nasákavosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 562 (441366) - říjen 2011 aktuální vydání

Černá uhlí a koks - Stanovení prchavé hořlaviny

230 Kč

ČSN ISO 157 (441370) - duben 2000

Uhlí - Stanovení forem síry

340 Kč

ČSN ISO 647 (441371) - duben 2019 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku dehtu, vody, plynu a koksového zbytku při nízkoteplotní destilaci

190 Kč

ČSN ISO 8264 (441372) - leden 1996

Černá uhlí. Stanovení vlastnosti puchnutí s použitím dilatometru

230 Kč

ČSN ISO 501 (441373) - listopad 2013 aktuální vydání

Uhlí - Stanovení indexu puchnutí v kelímku

190 Kč

ČSN ISO 349 (441374) - listopad 2021 aktuální vydání

Černá uhlí - Dilatometrická zkouška podle Audibert-Arnu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN 44 1375 (441375) - srpen 2009 aktuální vydání

Tuhá paliva - Zrychlené stanovení obsahu veškeré vody

125 Kč

ČSN 44 1376 (441376) - prosinec 2007 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení maximální nasákavosti

125 Kč

ČSN 44 1377 (441377) - březen 2004 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení obsahu vody

125 Kč

ČSN ISO 1171 (441378) - říjen 2011 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení popela

190 Kč

ČSN 44 1379 (441379) - srpen 2021 aktuální vydání

Uhlí a koks - Stanovení veškeré síry metodou Eschka

190 Kč

ČSN ISO 17246 (441380) - říjen 2011

Uhlí - Primární analýza

190 Kč

ČSN ISO 17247 (441381) - květen 2022 aktuální vydání

Uhlí a koks -- Úplná analýza

190 Kč

ČSN ISO 579 (441382) - srpen 2015 aktuální vydání

Koks - Stanovení veškeré vody

125 Kč

ČSN ISO 18894 (441383) - červenec 2020 aktuální vydání

Koks - Stanovení indexu reaktivity koksu (CRI) a pevnosti koksu po reakci (CSR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 687 (441384) - říjen 2011 aktuální vydání

Tuhá paliva - Koks - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

125 Kč

ČSN ISO 23380 (441385) - srpen 2015 aktuální vydání

Volba metod pro stanovení stopových prvků v uhlí

230 Kč

ČSN ISO 15239 (441386) - prosinec 2008

Tuhá paliva - Hodnocení měřicích vlastností on-line analyzátorů

550 Kč

ČSN ISO 1014 (441387) - listopad 2022

Koks - Stanovení skutečné relativní hustoty, zdánlivé relativní hustoty a pórozity

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 44 1390 (441390) - červen 1960

Klasifikace přirozených tuhých paliv

190 Kč

ČSN 44 1391 (441391) - prosinec 1966

Klasifikace černých uhlí kódovými čísly

125 Kč

ČSN 44 1393 (441393) - říjen 1990

Černá a hnědá uhlí. Stanovení obsahu rtuti

190 Kč

ČSN ISO 975 (441394) - srpen 2015 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku extraktu rozpustného v benzenu - Poloautomatická metoda

190 Kč

ČSN ISO 19579 (441395) - prosinec 2008

Tuhá paliva - Stanovení síry metodou infračervené spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 13605 (441396) - listopad 2020

Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

230 Kč

ČSN 44 1400 (441400) - květen 1984

Zásady a technické požadavky pro jakost tuhých paliv

340 Kč

ČSN 44 1402 (441402) - srpen 2009 aktuální vydání

Zásady pro stanovení a prověřování jakosti tuhých paliv

125 Kč

ČSN 44 1406 (441406) - leden 2005 aktuální vydání

Uhlí a koks - Technické požadavky na třídy zrnění vyráběných druhů

125 Kč

ČSN 44 1409 (441409) - květen 1984

Tuhá paliva. Názvosloví a značky pro vyráběné druhy hnědých uhlí

65 Kč

ČSN ISO 11323 (441500) - září 2010

Železné rudy a přímo redukované železo - Slovník

350 Kč

ČSN 44 1501 (441501) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení hygroskopické vlhkosti

65 Kč

ČSN 44 1502 (441502) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení cínu

125 Kč

ČSN 44 1503 (441503) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení wolframu

125 Kč

ČSN 44 1504 (441504) - červenec 1991

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1505 (441505) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 44 1506 (441506) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1507 (441507) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1508 (441508) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu lithného

125 Kč

ČSN 44 1509 (441509) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení molybdenu

65 Kč

ČSN 44 1510 (441510) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení bismutu

125 Kč

ČSN 44 1511 (441511) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení chromu

65 Kč

ČSN 44 1512 (441512) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení titanu

65 Kč

ČSN 44 1513 (441513) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1514 (441514) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1515 (441515) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení fosforu

65 Kč

ČSN 44 1516 (441516) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1517 (441517) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení antimonu

65 Kč

ČSN 44 1518 (441518) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení olova

65 Kč

ČSN 44 1519 (441519) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení vanadu

65 Kč

ČSN 44 1520 (441520) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1521 (441521) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení fluoru

65 Kč

ČSN 44 1522 (441522) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení stříbra

65 Kč

ČSN 44 1523 (441523) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení niobu, tantalu a skandia

125 Kč

ČSN ISO 4701 (441560) - květen 2022 aktuální vydání

Železné rudy a železo po přímé redukci - Stanovení rozdělení zrnitosti třídicí zkouškou

440 Kč

ČSN ISO 15967 (441561) - duben 2015

Přímo redukované železo - Stanovení indexů nárazu a otěru u železa briketovaného za horka (HBI)

190 Kč

ČSN ISO 3087 (441570) - duben 2015 aktuální vydání

Železné rudy - Stanovení obsahu vlhkosti v dodávce

340 Kč

ČSN ISO 4689 (441570) - březen 1993

Železné rudy. Stanovení síry vážkovou metodou jako síran barnatý

190 Kč

ČSN ISO 4690 (441570) - březen 1993

Železné rudy. Stanovení síry spalovací metodou

190 Kč

ČSN ISO 6830 (441570) - duben 1993

Železné rudy. Stanovení hliníku. Chelatometrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 7335 (441570) - říjen 1993

Železné rudy. Stanovení chemicky vázané vody. Titrační metoda podle Karl Fischera

230 Kč

ČSN ISO 317 (441575) - prosinec 1992

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení arsenu. Spektrofotometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 4296-1 (441575) - leden 1993

Manganové rudy. Vzorkování. Část 1: Odběr dílčího vzorku

230 Kč

ČSN ISO 4296-2 (441575) - leden 1993

Manganové rudy. Vzorkování. Část 2: Příprava vzorků

190 Kč

ČSN ISO 4297 (441575) - prosinec 1992

Manganové rudy a koncentráty. Metody chemického rozboru. Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN ISO 4298 (441575) - listopad 1992

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení manganu. Potenciometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 5889 (441575) - říjen 1993

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení hliníku, mědi, olova a zinku metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 6230 (441575) - leden 1994

Manganové rudy. Stanovení granulometrického složení sítovým rozborem

230 Kč

ČSN ISO 7723 (441575) - prosinec 1992

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení titanu. Spektrofotometrická metoda s 4,4'-diantipyrilmethanem

125 Kč

ČSN ISO 7969 (441575) - únor 1993

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení sodíku a draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 9681 (441575) - listopad 1993

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení železa metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 5975 (441580) - prosinec 1992

Chromové rudy. Stanovení vápníku a hořčíku. Chelatometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 5997 (441580) - únor 1993

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení křemíku spektrofotometrickou a vážkovou metodou

125 Kč

ČSN ISO 6130 (441580) - prosinec 1992

Chromové rudy. Stanovení celkového obsahu železa. Titrační metoda po redukci

125 Kč

ČSN ISO 6153 (441580) - září 1993

Chromové rudy. Odběr dílčích vzorků

230 Kč

ČSN ISO 6154 (441580) - září 1993

Chromové rudy. Příprava vzorků

230 Kč

ČSN ISO 6629 (441580) - prosinec 1992

Chromové rudy a koncentráty. Metody chemického rozboru. Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN ISO 8889 (441580) - duben 1993

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení hliníku chelatometrickou metodou

125 Kč

ČSN 44 1581 (441581) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení hygroskopické vlhkosti

65 Kč

ČSN 44 1582 (441582) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu chromitého

65 Kč

ČSN 44 1587 (441587) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení titanu

65 Kč

ČSN 44 1588 (441588) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1589 (441589) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení fosforu

125 Kč

ČSN 44 1590 (441590) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1591 (441591) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení uhlíku

125 Kč

ČSN 44 1592 (441592) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení niklu

125 Kč

ČSN 44 1593 (441593) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1594 (441594) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 44 1595 (441595) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení kobaltu

125 Kč

ČSN 44 1596 (441596) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1601 (441601) - duben 1988

Sirníkové flotační koncentráty. Odběr a příprava vzorků pro stanovení chemického složení a obsahu vlhkosti

230 Kč

ČSN 44 1602 (441602) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1603 (441603) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1604 (441604) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1605 (441605) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení síry

125 Kč

ČSN 44 1606 (441606) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení chromu

65 Kč

ČSN 44 1607 (441607) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1608 (441608) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 44 1609 (441609) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení fosforu

65 Kč

ČSN 44 1610 (441610) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení titanu

65 Kč

ČSN 44 1611 (441611) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení vanadu

65 Kč

ČSN 44 1612 (441612) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení niklu

65 Kč

ČSN 44 1613 (441613) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1614 (441614) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení kobaltu

125 Kč

ČSN 44 1615 (441615) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1616 (441616) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení olova

65 Kč

ČSN 44 1617 (441617) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení zinku

65 Kč

ČSN 44 1621 (441621) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení hygroskopické vlhkosti

32 Kč

ČSN 44 1622 (441622) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1623 (441623) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení olova

125 Kč

ČSN 44 1624 (441624) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení zinku

125 Kč

ČSN 44 1625 (441625) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1626 (441626) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení kadmia

65 Kč

ČSN 44 1627 (441627) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1628 (441628) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 44 1629 (441629) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1630 (441630) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1631 (441631) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení stříbra

65 Kč

ČSN 44 1632 (441632) - květen 1989

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení germania

65 Kč

ČSN 44 1641 (441641) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení vlhkosti

65 Kč

ČSN 44 1642 (441642) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 44 1643 (441643) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1644 (441644) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1645 (441645) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1646 (441646) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1647 (441647) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1648 (441648) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1649 (441649) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení olova

125 Kč

ČSN 44 1650 (441650) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení zinku

65 Kč

ČSN 44 1651 (441651) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení niklu

125 Kč

ČSN 44 1652 (441652) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení bismutu

125 Kč

ČSN 44 1653 (441653) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení rtuti

65 Kč

ČSN 44 1654 (441654) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení cínu

65 Kč

ČSN 44 1655 (441655) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1656 (441656) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení uhlíku

65 Kč

ČSN 44 1657 (441657) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení zlata a stříbra

125 Kč

ČSN 44 1658 (441658) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení selenu

65 Kč

ČSN 44 1659 (441659) - květen 1989

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení telluru

65 Kč

ČSN 44 1661 (441661) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení olova

125 Kč

ČSN 44 1662 (441662) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1663 (441663) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 44 1664 (441664) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1665 (441665) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1666 (441666) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1667 (441667) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1668 (441668) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1669 (441669) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení kadmia

65 Kč

ČSN 44 1670 (441670) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení kobaltu

125 Kč

ČSN 44 1671 (441671) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 44 1672 (441672) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1673 (441673) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení gallia

65 Kč

ČSN 44 1674 (441674) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení india

65 Kč

ČSN 44 1675 (441675) - květen 1989

Zinkové koncentráty. Stanovení germania

65 Kč

ČSN 44 1681 (441681) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení vlhkosti

65 Kč

ČSN 44 1682 (441682) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1683 (441683) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 44 1684 (441684) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení rtuti

125 Kč

ČSN 44 1685 (441685) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1686 (441686) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1687 (441687) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1688 (441688) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení síranu barnatého

65 Kč

ČSN 44 1689 (441689) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1690 (441690) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1691 (441691) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 44 1692 (441692) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení fosforu

65 Kč

ČSN 44 1693 (441693) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení olova

65 Kč

ČSN 44 1694 (441694) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení zinku

65 Kč

ČSN 44 1695 (441695) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení niklu

125 Kč

ČSN 44 1696 (441696) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení bismutu

125 Kč

ČSN 44 1697 (441697) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení kobaltu

65 Kč

ČSN 44 1698 (441698) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení zlata a stříbra

125 Kč

ČSN 44 1699 (441699) - květen 1988

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení železa

125 Kč

ČSN 44 1701 (441701) - květen 1987

Rudy a koncentráty neželezných kovů. Všeobecné údaje k metodám chemického rozboru

125 Kč

ČSN 44 1720 (441720) - prosinec 1989

Molybdenový koncentrát. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 44 1721 (441721) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1722 (441722) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení molybdenu

125 Kč

ČSN 44 1723 (441723) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení fosforu

65 Kč

ČSN 44 1724 (441724) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1725 (441725) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého

125 Kč

ČSN 44 1726 (441726) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1727 (441727) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1728 (441728) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1729 (441729) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení bismutu

65 Kč

ČSN 44 1730 (441730) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení rhenia

65 Kč

ČSN 44 1731 (441731) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení cínu

125 Kč

ČSN 44 1732 (441732) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení zinku

125 Kč

ČSN 44 1733 (441733) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení olova

125 Kč

ČSN 44 1734 (441734) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1738 (441738) - prosinec 1989

Měděný koncentrát. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 44 1739 (441739) - duben 1988

Měděné rudy. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1741 (441741) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení bismutu

125 Kč

ČSN 44 1742 (441742) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení kobaltu

125 Kč

ČSN 44 1743 (441743) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení niklu

125 Kč

ČSN 44 1744 (441744) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 44 1745 (441745) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení selenu

65 Kč

ČSN 44 1746 (441746) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení rtuti

125 Kč

ČSN 44 1747 (441747) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení telluru

65 Kč

ČSN 44 1748 (441748) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení thalia

65 Kč

ČSN 44 1749 (441749) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení kadmia

65 Kč

ČSN 44 1751 (441751) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1752 (441752) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1753 (441753) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení zinku

125 Kč

ČSN 44 1754 (441754) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení olova

125 Kč

ČSN 44 1755 (441755) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1756 (441756) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 44 1757 (441757) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1758 (441758) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1759 (441759) - duben 1988

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1764 (441764) - březen 1990

Olověné koncentráty. Stanovení zlata a stříbra

190 Kč

ČSN 44 1765 (441765) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení mědi

190 Kč

ČSN 44 1766 (441766) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1767 (441767) - březen 1988

Olověné koncentráty. Fotometrická metoda stanovení germania

65 Kč

ČSN 44 1769 (441769) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení antimonu

190 Kč

ČSN 44 1770 (441770) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení železa

125 Kč

ČSN 44 1771 (441771) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1772 (441772) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1773 (441773) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1774 (441774) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení kobaltu

125 Kč

ČSN 44 1775 (441775) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení india

125 Kč

ČSN 44 1776 (441776) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení kadmia

65 Kč

ČSN 44 1777 (441777) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení niklu

125 Kč

ČSN 44 1778 (441778) - březen 1988

Olověné koncentráty. Stanovení cínu

125 Kč

ČSN 44 1803 (441803) - prosinec 1989

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Atomově absorpční, fotometrická a potenciometrická metoda stanovení manganu

230 Kč

ČSN 44 1805 (441805) - březen 1991

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Stanovení fosforu

190 Kč

ČSN 44 1822 (441822) - květen 1989

Železné a manganové rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Metody stanovení hustoty, objemové a sypné hmotnosti

190 Kč

ČSN 44 1827 (441827) - srpen 1990

Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Vážkové metody stanovení oxidu křemičitého

125 Kč

ČSN 44 1852 (441852) - květen 1987

Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Vážková metoda a metoda atomové absorpční spektrometrie stanovení obsahu oxidu barnatého

125 Kč

ČSN 44 1853 (441853) - květen 1987

Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Metoda atomové absorpční spektrometrie a polarografická metoda stanovení obsahu olova

125 Kč

ČSN 44 1854 (441854) - květen 1989

Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Stanovení chemicky vázané vody

125 Kč

ČSN 44 1855 (441855) - květen 1989

Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Stanovení ztráty hmotnosti při žíhání

65 Kč

ČSN 44 1862 (441862) - prosinec 1989

Bauxit. Vážková metoda stanovení vlhkosti

65 Kč

ČSN 44 1868 (441868) - prosinec 1989

Bauxit. Titrační metoda stanovení oxidu hlinitého

125 Kč

ČSN 44 1869 (441869) - prosinec 1989

Bauxit. Vážková metoda stanovení oxidu křemičitého

125 Kč

ČSN 44 2005 (442005) - březen 1986

Překopy a chodby. Rozměry světlých průřezů

190 Kč

ČSN 44 2065 (442065) - leden 1993

Tvárnicová výstuž banských diel. Spoločné ustanovenia

190 Kč

ČSN 44 2601 (442601) - prosinec 1985

Důlní ocelová výztuž. Společná ustanovení

190 Kč

ČSN 44 2610 (442610) - prosinec 1985

Oblouková důlní ocelová výztuž poddajná. Boční díly oblé. Rozměry

125 Kč

ČSN 44 2611 (442611) - prosinec 1985

Kruhová důlní ocelová výztuž poddajná. Rozměry

65 Kč

ČSN 44 2612 (442612) - listopad 1987

Oblouková důlní ocelová výztuž poddajná. Boční díly oblé s protiklenbou. Rozměry

190 Kč

ČSN EN 14983 (443010) - říjen 2007

Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Zařízení a ochranné systémy pro degazaci důlního plynu

350 Kč

ČSN EN ISO 23875 (444101) - říjen 2022

Hornictví - Systémy řízení kvality vzduchu pro kabiny operátora - Požadavky na provedení a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN ISO 19225 (444202) - červenec 2018

Důlní stroje - Mobilní porubové dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky na důlní kombajny a pluhovací systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

ČSN 44 4410-1 (444410) - květen 1993

Zkoušení důlní ocelové výstuže. Část 1: Zkoušení tvarových tyčí

125 Kč

ČSN 44 4410-2 (444410) - květen 1993

Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 2: Zkoušení kompletů důlní ocelové výztuže

125 Kč

ČSN 44 4410-3 (444410) - květen 1993

Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 3: Zkoušení spojovacích částí

125 Kč

ČSN 44 4410-4 (444410) - květen 1993

Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 4: Zkoušení spojů

190 Kč

ČSN EN 1804-1 (444421) - červenec 2021 aktuální vydání

Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 1: Sekce výztuží a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1804-2 (444421) - červenec 2021 aktuální vydání

Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 2: Stojky a válce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1804-3 (444421) - červenec 2021 aktuální vydání

Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické a elektrohydraulické ovládací systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 44 4430 (444430) - duben 1988

Individuální porubní výztuž. Důlní stojky hydraulické. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 44 4440 (444440) - duben 1988

Individuální porubní výztuž. Důlní stojky hydraulické. Zkoušení

125 Kč

ČSN 44 4450 (444450) - září 2007 aktuální vydání

Mechanizovaná výztuž určená do slojí ohrožených důlními otřesy - Typová zkouška

340 Kč

ČSN EN 1889-2 +A1 (445003) - leden 2010 aktuální vydání

Důlní stroje - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost - Část 2: Lokomotivy

440 Kč

ČSN EN ISO 19296 (445003) - červenec 2019

Dobývání - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost stroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 44 5004 (445004) - červenec 1990

Úzkorozchodné tratě v dolech pro lokomotivní dopravu. Základní ustanovení

340 Kč

ČSN 44 5403 (445403) - prosinec 1986

Důlní doprava. Narážecí zařízení. Technické požadavky

125 Kč

ČSN EN 12321 +A1 (445721) - únor 2010 aktuální vydání

Důlní stroje - Specifikace bezpečnostních požadavků na porubové hřeblové dopravníky

340 Kč

ČSN 44 5780 (445780) - prosinec 1992

Úzkorozchodné tratě. Kolejové pole pro doly a polní dráhy

190 Kč

ČSN 44 6405 (446405) - srpen 1992

Odběr a rozbor vzorků inertního prachu a směsí uhelného a inertního prachu

125 Kč

ČSN 44 6410 (446410) - září 1986

Plná vodná hrádza. Všeobecné zásady

125 Kč

ČSN 44 6411 (446411) - září 1985

Uzatváracia vodná hrádza. Všeobecné zásady

190 Kč

ČSN EN 14591-1 (446440) - květen 2005

Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech - Ochranné systémy - Část 1: Větrní objekty odolné výbuchovému tlaku do 2 barů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.06t

250 Kč

ČSN EN 14591-2 (446440) - říjen 2007

Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Ochranné systémy - Část 2: Pasivní vodní korýtkové uzávěry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.09t

570 Kč

ČSN EN 14591-4 (446440) - prosinec 2007

Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Ochranné systémy - Část 4: Automatické hasicí systémy pro razicí stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.08t

250 Kč

ČSN 44 6571 (446571) - leden 1984

Protiprašná zařízení důlních razicích strojů. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 44 7300 (447300) - červen 1981

Úpravnické zařízení. Názvosloví

440 Kč
foo