Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 4413 - Tuhá paliva. Metody zkoušení

Zobrazit obsah třídy 44 - Hornictví

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
60996

ČSN ISO 14180 (441302) - září 2001

Tuhá paliva - Směrnice pro vzorkování uhelných slojí

230 Kč vč. DPH
80089

ČSN ISO 11726 (441303) - prosinec 2007

Tuhá paliva - Směrnice pro validaci alternativních analytických metod

340 Kč vč. DPH
32597

ČSN 44 1304 (441304) - duben 1989

Tuhá paliva. Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.91, Z2 3.92t


355 Kč vč. DPH
94101

ČSN ISO 18283 (441305) - prosinec 2013

Uhlí a koks - Ruční vzorkování

570 Kč vč. DPH
74802

ČSN 44 1307 (441307) - leden 2006 aktuální vydání

Uhlí a koks - Postup přípravy sesypových vzorků

125 Kč vč. DPH
18810

ČSN 44 1308 (441308) - leden 1996

Tuhá paliva. Vzorkování z hromad pro provedení třídicí zkoušky

125 Kč vč. DPH
76176

ČSN 44 1309 (441309) - červenec 2006

Tuhá paliva - Odběr, úprava vzorků a mechanické zkoušky briket

Norma bude zrušena k 1. prosinci 2019.

190 Kč vč. DPH
60960

ČSN 44 1310 (441310) - leden 2001 aktuální vydání

Tuhá paliva - Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků na různé stavy paliva

230 Kč vč. DPH
504863

ČSN ISO 13909-1 (441314) - červen 2018 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t


210 Kč vč. DPH
503249

ČSN ISO 13909-2 (441314) - září 2017 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 2: Uhlí - Vzorkování z proudu

350 Kč vč. DPH
504864

ČSN ISO 13909-3 (441314) - květen 2018 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků

230 Kč vč. DPH
503250

ČSN ISO 13909-4 (441314) - září 2017 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 4: Uhlí - Úprava vzorků

350 Kč vč. DPH
508451

ČSN ISO 13909-5 (441314) - září 2019 nové vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 5: Koks - Vzorkování z proudu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
508452

ČSN ISO 13909-6 (441314) - září 2019 nové vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 6: Koks - Úprava vzorků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
506016

ČSN ISO 13909-7 (441314) - říjen 2018 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 7: Metody pro stanovení preciznosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
507241

ČSN ISO 13909-8 (441314) - duben 2019 nové vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 8: Metody zkoušení systematické chyby

340 Kč vč. DPH
77561

ČSN 44 1315 (441315) - leden 2007 aktuální vydání

Tuhá paliva - Skladování

190 Kč vč. DPH
500728

ČSN ISO 12900 (441316) - září 2016 aktuální vydání

Černá uhlí - Stanovení abrazivity

230 Kč vč. DPH
63983

ČSN ISO 1213-1 (441319) - červen 2002

Tuhá paliva - Terminologie - Část 1: Termíny vztahující se k úpravě uhlí

550 Kč vč. DPH
16724

ČSN ISO 1213-2 (441319) - říjen 1994

Tuhá paliva. Terminologie. Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

340 Kč vč. DPH
42098

ČSN ISO 567 (441320) - květen 1998

Koks - Stanovení sypné hmotnosti v malé nádobě

125 Kč vč. DPH
28176

ČSN 44 1321 (441321) - březen 1985

Tuhá paliva. Stanovení zdánlivé hustoty uhlí

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.01t


97 Kč vč. DPH
42094

ČSN ISO 1013 (441323) - květen 1998

Koks - Stanovení sypné hmotnosti ve velké nádobě

125 Kč vč. DPH
82410

ČSN 44 1324 (441324) - prosinec 2008 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení sypné hmotnosti uhlí pro zvláštní provozní účely

125 Kč vč. DPH
96515

ČSN ISO 5072 (441325) - leden 2015 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení skutečné relativní hustoty a zdánlivé relativní hustoty

190 Kč vč. DPH
97992

ČSN ISO 23499 (441326) - srpen 2015 aktuální vydání

Uhlí - Stanovení sypné hmotnosti pro použití při plnění koksárenských pecí

190 Kč vč. DPH
28179

ČSN 44 1327 (441327) - srpen 1988

Černouhelný koks. Stanovení mechanické pevnosti zkouškou MICUM

125 Kč vč. DPH
17515

ČSN ISO 556 (441329) - duben 1995

Koks (rozměr na 20 mm). Stanovení mechanické pevnosti

125 Kč vč. DPH
507239

ČSN ISO 602 (441330) - duben 2019 nové vydání

Uhlí - Stanovení obsahu popelovin

190 Kč vč. DPH
4053

ČSN 44 1332 (441332) - květen 1976

Stanovení melitelnosti tuhých paliv metodou VÚK

125 Kč vč. DPH
28180

ČSN 44 1333 (441333) - leden 1983

Úprava uhlí. Zkoušení úpravnických strojů a zařízení

340 Kč vč. DPH
500730

ČSN ISO 5074 (441338) - září 2016 aktuální vydání

Černá uhlí - Stanovení indexu melitelnosti Hardgrove

125 Kč vč. DPH
500729

ČSN ISO 1953 (441339) - září 2016 aktuální vydání

Černá uhlí - Třídicí zkouška proséváním

230 Kč vč. DPH
69666

ČSN 44 1340 (441340) - březen 2004 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Třídicí zkouška proséváním

190 Kč vč. DPH
94098

ČSN 44 1341 (441341) - listopad 2013 aktuální vydání

Tuhá paliva - Plavicí zkouška uhlí

230 Kč vč. DPH
28672

ČSN 44 1342 (441342) - duben 1993

Koks. Třídící zkouška zrnění nad 10 mm

125 Kč vč. DPH
86793

ČSN ISO 10329 (441343) - září 2010

Uhlí - Stanovení plastických vlastností - Metoda s Gieselerovým plastometrem s konstantním točivým momentem

230 Kč vč. DPH
501200

ČSN ISO 7404-1 (441345) - listopad 2016 aktuální vydání

Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník

190 Kč vč. DPH
85834

ČSN ISO 7404-2 (441345) - květen 2010 aktuální vydání

Metody petrografické analýzy uhlí - Část 2: Metody přípravy vzorků uhlí

230 Kč vč. DPH
85835

ČSN ISO 7404-3 (441345) - květen 2010 aktuální vydání

Metody petrografické analýzy uhlí - Část 3: Metoda stanovení složení macerálových skupin

190 Kč vč. DPH
17764

ČSN ISO 7404-4 (441345) - říjen 1995

Metody petrografické analýzy černého uhlí a antracitu. Část 4: Metoda stanovení složení mikrolitotypů, karbomineritů a mineritů

190 Kč vč. DPH
85836

ČSN ISO 7404-5 (441345) - květen 2010 aktuální vydání

Metody petrografické analýzy uhlí - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu

230 Kč vč. DPH
28185

ČSN 44 1346 (441346) - říjen 1987

Tuhá paliva. Stanovení typů černých uhlí podle odraznosti

65 Kč vč. DPH
97991

ČSN ISO 5073 (441347) - srpen 2015 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení huminových kyselin

190 Kč vč. DPH
57827

ČSN ISO 616 (441348) - únor 2001

Koks - Stanovení indexů pádové zkoušky

125 Kč vč. DPH
96513

ČSN ISO 5071-1 (441351) - leden 2015 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení prchavé hořlaviny v analytickém vzorku - Část 1: Metoda dvou pícek

230 Kč vč. DPH
86792

ČSN ISO 1928 (441352) - říjen 2010 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti

550 Kč vč. DPH
55271

ČSN ISO 609 (441354) - leden 2001

Tuhá paliva - Stanovení uhlíku a vodíku - Vysokoteplotní spalovací metoda

230 Kč vč. DPH
28592

ČSN 44 1355 (441355) - leden 1993

Tuhá paliva. Nedopal. Stanovení uhlíku a vodíku

190 Kč vč. DPH
91373

ČSN ISO 29541 (441356) - září 2012

Tuhá paliva - Stanovení obsahu veškerého uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metoda

230 Kč vč. DPH
55272

ČSN ISO 925 (441357) - leden 2001

Tuhá paliva - Stanovení obsahu uhlíku z uhličitanů - Gravimetrická metoda

190 Kč vč. DPH
72131

ČSN 44 1358 (441358) - leden 2005 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení složení popela

340 Kč vč. DPH
83873

ČSN ISO 540 (441359) - srpen 2009 aktuální vydání

Uhlí a koks - Stanovení tavitelnosti popela

230 Kč vč. DPH
96512

ČSN ISO 11722 (441360) - leden 2015 aktuální vydání

Tuhá paliva - Černá uhlí - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor sušením v dusíkové atmosféře

190 Kč vč. DPH
55270

ČSN ISO 587 (441361) - leden 2001

Tuhá paliva - Stanovení chloru s použitím Eschkovy směsi

190 Kč vč. DPH
66568

ČSN ISO 625 (441363) - květen 2003

Tuhá paliva a koks - Stanovení uhlíku a vodíku - Liebigova metoda

230 Kč vč. DPH
28191

ČSN 44 1364 (441364) - prosinec 1986

Tuhá paliva. Výpočet obsahu popelovin, hydrátové vody a hodnot znaků jakosti v organické hmotě

230 Kč vč. DPH
89144

ČSN ISO 562 (441366) - říjen 2011 aktuální vydání

Černá uhlí a koks - Stanovení prchavé hořlaviny

230 Kč vč. DPH
52042

ČSN ISO 157 (441370) - duben 2000

Uhlí - Stanovení forem síry

340 Kč vč. DPH
507240

ČSN ISO 647 (441371) - duben 2019 nové vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku dehtu, vody, plynu a koksového zbytku při nízkoteplotní destilaci

190 Kč vč. DPH
18485

ČSN ISO 8264 (441372) - leden 1996

Černá uhlí. Stanovení vlastnosti puchnutí s použitím dilatometru

230 Kč vč. DPH
94102

ČSN ISO 501 (441373) - listopad 2013 aktuální vydání

Uhlí - Stanovení indexu puchnutí v kelímku

190 Kč vč. DPH
17597

ČSN ISO 349 (441374) - srpen 1995

Černá uhlí. Dilatometrická zkouška podle Audibert-Arnu

230 Kč vč. DPH
83872

ČSN 44 1375 (441375) - srpen 2009 aktuální vydání

Tuhá paliva - Zrychlené stanovení obsahu veškeré vody

125 Kč vč. DPH
80087

ČSN 44 1376 (441376) - prosinec 2007 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení maximální nasákavosti

125 Kč vč. DPH
69665

ČSN 44 1377 (441377) - březen 2004 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení obsahu vody

125 Kč vč. DPH
89145

ČSN ISO 1171 (441378) - říjen 2011 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení popela

190 Kč vč. DPH
98003

ČSN 44 1379 (441379) - srpen 2015 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení veškeré síly metodou Eschka

190 Kč vč. DPH
89147

ČSN ISO 17246 (441380) - říjen 2011

Uhlí - Primární analýza

190 Kč vč. DPH
500727

ČSN ISO 17247 (441381) - září 2016 aktuální vydání

Uhlí - Úplná analýza

190 Kč vč. DPH
97989

ČSN ISO 579 (441382) - srpen 2015 aktuální vydání

Koks - Stanovení veškeré vody

125 Kč vč. DPH
96514

ČSN ISO 18894 (441383) - leden 2015

Koks - Stanovení indexu reaktivity koksu (CRI) a pevnosti koksu po reakci (CSR)

230 Kč vč. DPH
89146

ČSN ISO 687 (441384) - říjen 2011 aktuální vydání

Tuhá paliva - Koks - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

125 Kč vč. DPH
97993

ČSN ISO 23380 (441385) - srpen 2015 aktuální vydání

Volba metod pro stanovení stopových prvků v uhlí

230 Kč vč. DPH
82411

ČSN ISO 15239 (441386) - prosinec 2008

Tuhá paliva - Hodnocení měřicích vlastností on-line analyzátorů

550 Kč vč. DPH
4070

ČSN 44 1390 (441390) - červen 1960

Klasifikace přirozených tuhých paliv

190 Kč vč. DPH
4071

ČSN 44 1391 (441391) - prosinec 1966

Klasifikace černých uhlí kódovými čísly

125 Kč vč. DPH
28204

ČSN 44 1393 (441393) - říjen 1990

Černá a hnědá uhlí. Stanovení obsahu rtuti

190 Kč vč. DPH
97990

ČSN ISO 975 (441394) - srpen 2015 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku extraktu rozpustného v benzenu - Poloautomatická metoda

190 Kč vč. DPH
82412

ČSN ISO 19579 (441395) - prosinec 2008

Tuhá paliva - Stanovení síry metodou infračervené spektrometrie

125 Kč vč. DPH
94103

ČSN P ISO/TS 13605 (441396) - listopad 2013

Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

230 Kč vč. DPH