ČSN ISO 7404-3 (441345) Aktuální vydání

Metody petrografické analýzy uhlí - Část 3: Metoda stanovení složení macerálových skupin

ČSN ISO 7404-3 Metody petrografické analýzy uhlí - Část 3: Metoda stanovení složení macerálových skupin
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Petrografické analýzy byly mezinárodně uznány jako významné v souvislosti s genezí, vertikálními a příčnými změnami, kontinuitou, metamorfózou a využitím uhlí. Mezinárodní komise pro uhelnou a organickou petrologii (ICCP) vypracovala doporučení pro názvosloví a analytické metody a vydala obsáhlý slovník, popisující charakteristiky širokého rozsahu uhlí, který je průběžně aktualizován. ICCP také pořádá pro analýzy macerálových skupin akreditační program. Text v této části ISO 7404 v podstatě souhlasí s textem slovníku a zahrnuje četné užitečné poznámky, navržené členy ICCP a členy ISO/TC 27 Tuhá paliva.
Tato část ISO 7404 specifikuje metodu stanovení podílů macerálových skupin (a minerálů, jsou-li požadovány) v uhlí. Týká se pouze stanovení, prováděných na leštěných zrnových nábrusech s použitím odraženého bílého světla. Pro méně prouhelněná uhlí je třeba využít fluorescenční způsob k identifikaci liptinitu.

Označení ČSN ISO 7404-3 (441345)
Katalogové číslo 85835
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 2010
Datum účinnosti 1. 6. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963858357
Tato norma nahradila ČSN ISO 7404-3 (441345) z března 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 7404-1 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník

ČSN ISO 7404-2 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 2: Metody přípravy vzorků uhlí

ČSN ISO 7404-4 (441345)
Metody petrografické analýzy černého uhlí a antracitu. Část 4: Metoda stanovení složení mikrolitotypů, karbomineritů a mineritů

ČSN ISO 7404-5 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu

Další příbuzné normy

ČSN ISO 7404-1 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník

ČSN ISO 7404-2 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 2: Metody přípravy vzorků uhlí

ČSN ISO 7404-4 (441345)
Metody petrografické analýzy černého uhlí a antracitu. Část 4: Metoda stanovení složení mikrolitotypů, karbomineritů a mineritů

ČSN ISO 7404-5 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu