ČSN ISO 7404-5 (441345) Aktuální vydání

Metody petrografické analýzy uhlí - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu

ČSN ISO 7404-5 Metody petrografické analýzy uhlí - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Petrografické analýzy byly mezinárodně uznány jako významné v souvislosti s genezí, vertikálními a příčnými změnami, kontinuitou, metamorfózou a využitím uhlí. Mezinárodní komise pro uhelnou a organickou petrologii (ICCP) vypracovala doporučení pro názvosloví a analytické metody a vydala obsáhlý slovník, popisující charakteristiky širokého rozsahu uhlí, který je průběžně aktualizován. Text v této části ISO 7404 v podstatě souhlasí s textem slovníku a zahrnuje četné užitečné poznámky, navržené členy ICCP a členy ISO/TC 27 Tuhá paliva.
Tato část ISO 7404 specifikuje metodu mikroskopického stanovení odraznosti složky vitrinitu v imersním oleji na vyleštěných površích uhlí. Metoda je použitelná buď na uhlí z jednotlivých slojí, nebo směsi uhlí a pokrývá celý rozsah nízko, středně a vysoce prouhelněných uhlí.
Měření odraznosti vitrinitu může být použito k charakterizaci jednotlivých složek tvořících směsi. Měření může být provedeno k opravě procenta vitrinitu každé složky ve směsi nebo k určení poměru složek směsi, zvláště když složky mají rozdílný obsah vitrinitu. Tato metoda nutně vyžaduje určení vitrinitu operátorem.
Předmětem této části ISO 7404 nejsou měření odraznosti na vitrinitu získaná vyhodnocením výsledků z automatického systému.

Označení ČSN ISO 7404-5 (441345)
Katalogové číslo 85836
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2010
Datum účinnosti 1. 6. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963858364
Tato norma nahradila ČSN ISO 7404-5 (441345) z ledna 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 7404-1 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník

ČSN ISO 7404-2 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 2: Metody přípravy vzorků uhlí

ČSN ISO 7404-3 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 3: Metoda stanovení složení macerálových skupin

ČSN ISO 7404-4 (441345)
Metody petrografické analýzy černého uhlí a antracitu. Část 4: Metoda stanovení složení mikrolitotypů, karbomineritů a mineritů

Další příbuzné normy

ČSN ISO 7404-1 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník

ČSN ISO 7404-2 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 2: Metody přípravy vzorků uhlí

ČSN ISO 7404-3 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 3: Metoda stanovení složení macerálových skupin

ČSN ISO 7404-4 (441345)
Metody petrografické analýzy černého uhlí a antracitu. Část 4: Metoda stanovení složení mikrolitotypů, karbomineritů a mineritů