ČSN ISO 7404-5 (441345) Zrušená norma

Metody petrografické analýzy černého uhlí a antracitu - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu

ČSN ISO 7404-5 Metody petrografické analýzy černého uhlí a antracitu - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7404-5:1994. Mezinárodní norma ISO 7404-5:1994 má status české technické normy. (ČSN) ISO 7404 se skládá z těchto částí: část 1: Slovník, část 2: Metoda přípravy vzorků uhlí, část 3: Metoda stanovení složení macerálových skupin, část 4: Metoda stanovení složení mikrolitotypů, karbomineritů a mineritů, část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu. Tato pátá část normy specifikuje metodu mikroskopického stanovení maximální a náhodné odraznosti v oleji a na vyleštěných površích složky vitrinitu v uhlích. Metoda je použitelná buď pro uhlí z jednotlivých slojí nebo směsi uhlí a pokrývá celý rozsah černého uhlí a antracitu. Tato metoda je sama osobě nevhodná pro stanovení poměru složek ve směsích, zvláště pokud mají složky měřitelně rozdílné obsahy vitrinitu. Tato metoda nutně vyžaduje určení vitrinitu operátorem. Měření odraznosti na vitrinitu získaná vyhodnocením výsledků počítačovým automatickým systémem mikroskopické analýzy není předmětem této části (ČSN) ISO 7404. Tato pátá část normy se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Podstata zkoušky, kapitola 5 - Materiály, kapitola 6 - Přístroje, kapitola 7 - Příprava vzorků uhlí, kapitola 8 - Postup zkoušky, kapitola 9 - Vyjádření výsledků, kapitola 10 - Shodnost, kapitola 11 - Protokol o zkoušce. Konečně obsahuje Přílohu A (informativní). ČSN ISO 7404-5 (44 1345) byla vydána v lednu 1998. Nahradila ČSN 44 1343 z 12.10.1987.

Označení ČSN ISO 7404-5 (441345)
Katalogové číslo 26597
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963265971
Norma byla zrušena k 1. 6. 2010
a nahrazena ČSN ISO 7404-5 (441345)
Tato norma nahradila ČSN 44 1343 (441343) z června 1988
ČSN 44 1345 (441345) z března 1971
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 7404-1 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník

ČSN ISO 7404-2 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 2: Metody přípravy vzorků uhlí

ČSN ISO 7404-3 (441345)
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 3: Metoda stanovení složení macerálových skupin

ČSN ISO 7404-4 (441345)
Metody petrografické analýzy černého uhlí a antracitu. Část 4: Metoda stanovení složení mikrolitotypů, karbomineritů a mineritů