ČSN 44 1393 (441393)

Černá a hnědá uhlí. Stanovení obsahu rtuti

ČSN 44 1393 Černá a hnědá uhlí. Stanovení obsahu rtuti
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje z PCSN 122-90. Platí pro stanovení obsahu rtuti v černém a hnědém uhlí a uhelném prachu metodou atomové absorpční spektrofotometrie technikou studených par za použití atomového absorbčního spektrofotometru nebo jednoúčelového analyzátoru stopových obsahů rtuti. Metoda AAS: Podstata metody spočívá v mineralizaci vzorku uhlí směsí koncentrovaných kyselin sírové a dusičné a převedení sloučenin rtuti v iontové formě do roztoku, přidání hydroxilaminu - hydrochloridu a chloridu cínatého a redukcí iontů rtuti na kovovou rtuť v podobě par, při použití techniky měření studených par a měření absorbance při délce vlny 253,7 nm. Metoda s TMA 254: Postata metody spočívá v automatické kalibraci, spálení vzorku, prekoncentraci rtuti a vlastního měření koncentrace rtuti. Jednotlivé fáze postupu jsou řízeny mikroprocesorem. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1393 byla schválena 26.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1992.

Označení ČSN 44 1393 (441393)
Katalogové číslo 28204
Cena 190 Kč190
Datum schválení 26. 10. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963282046
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 13 93
  • ČSN 441393
  • ČSN 44 13 93 : 1990
  • ČSN 441393:1990
  • ČSN 44 1393:1990