ICS 75.160.10 - Tuhá paliva

ČSN EN 1860-1 +A1 (061207) - prosinec 2018 aktuální vydání

Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně - Část 1: Rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 1860-2 (061207) - srpen 2005

Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 2: Dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí pro rožně - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1860-3 (061207) - březen 2004

Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 3: Zapalovací zařízení pro zapalování pevných paliv používaných ve spotřebičích k rožnění - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1860-4 (061207) - červenec 2005

Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 4: Jednoúčelové rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 44 1304 (441304) - duben 1989

Tuhá paliva. Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.91, Z2 3.92t

355 Kč

ČSN ISO 18283 (441305) - prosinec 2013

Uhlí a koks - Ruční vzorkování

570 Kč

ČSN 44 1308 (441308) - leden 1996

Tuhá paliva. Vzorkování z hromad pro provedení třídicí zkoušky

125 Kč

ČSN 44 1310 (441310) - leden 2001 aktuální vydání

Tuhá paliva - Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků na různé stavy paliva

230 Kč

ČSN ISO 13909-1 (441314) - červen 2018 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t

210 Kč

ČSN ISO 13909-5 (441314) - září 2019 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 5: Koks - Vzorkování z proudu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 13909-6 (441314) - září 2019 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 6: Koks - Úprava vzorků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 13909-7 (441314) - říjen 2018 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 7: Metody pro stanovení preciznosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 13909-8 (441314) - duben 2019 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 8: Metody zkoušení systematické chyby

340 Kč

ČSN 44 1315 (441315) - leden 2007 aktuální vydání

Tuhá paliva - Skladování

190 Kč

ČSN ISO 18806 (441318) - listopad 2020

Tuhá paliva - Stanovení obsahu chloru

230 Kč

ČSN ISO 1213-1 (441319) - červen 2002

Tuhá paliva - Terminologie - Část 1: Termíny vztahující se k úpravě uhlí

550 Kč

ČSN ISO 1213-2 (441319) - březen 2020 aktuální vydání

Tuhá paliva - Terminologie - Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

440 Kč

ČSN ISO 567 (441320) - květen 1998

Koks - Stanovení sypné hmotnosti v malé nádobě

125 Kč

ČSN 44 1321 (441321) - březen 1985

Tuhá paliva. Stanovení zdánlivé hustoty uhlí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.01t

97 Kč

ČSN ISO 1013 (441323) - květen 1998

Koks - Stanovení sypné hmotnosti ve velké nádobě

125 Kč

ČSN 44 1324 (441324) - prosinec 2008 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení sypné hmotnosti uhlí pro zvláštní provozní účely

125 Kč

ČSN 44 1327 (441327) - srpen 1988

Černouhelný koks. Stanovení mechanické pevnosti zkouškou MICUM

125 Kč

ČSN ISO 556 (441329) - duben 1995

Koks (rozměr na 20 mm). Stanovení mechanické pevnosti

125 Kč

ČSN 44 1332 (441332) - květen 1976

Stanovení melitelnosti tuhých paliv metodou VÚK

125 Kč

ČSN 44 1341 (441341) - listopad 2013 aktuální vydání

Tuhá paliva - Plavicí zkouška uhlí

230 Kč

ČSN 44 1342 (441342) - duben 1993

Koks. Třídící zkouška zrnění nad 10 mm

125 Kč

ČSN ISO 7404-4 (441345) - říjen 1995

Metody petrografické analýzy černého uhlí a antracitu. Část 4: Metoda stanovení složení mikrolitotypů, karbomineritů a mineritů

190 Kč

ČSN 44 1346 (441346) - říjen 1987

Tuhá paliva. Stanovení typů černých uhlí podle odraznosti

65 Kč

ČSN ISO 616 (441348) - únor 2001

Koks - Stanovení indexů pádové zkoušky

125 Kč

ČSN ISO 1928 (441352) - srpen 2021 nové vydání

Uhlí a koks - Stanovení spalného tepla

570 Kč

ČSN ISO 609 (441354) - leden 2001

Tuhá paliva - Stanovení uhlíku a vodíku - Vysokoteplotní spalovací metoda

230 Kč

ČSN 44 1355 (441355) - leden 1993

Tuhá paliva. Nedopal. Stanovení uhlíku a vodíku

190 Kč

ČSN ISO 29541 (441356) - září 2012

Tuhá paliva - Stanovení obsahu veškerého uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metoda

230 Kč

ČSN ISO 925 (441357) - srpen 2021 nové vydání

Tuhá paliva - Stanovení obsahu uhlíku z uhličitanů - Gravimetrická metoda

190 Kč

ČSN 44 1358 (441358) - leden 2005 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení složení popela

340 Kč

ČSN ISO 540 (441359) - srpen 2009 aktuální vydání

Uhlí a koks - Stanovení tavitelnosti popela

230 Kč

ČSN ISO 587 (441361) - leden 2001

Tuhá paliva - Stanovení chloru s použitím Eschkovy směsi

190 Kč

ČSN ISO 625 (441363) - květen 2003

Tuhá paliva a koks - Stanovení uhlíku a vodíku - Liebigova metoda

230 Kč

ČSN 44 1364 (441364) - prosinec 1986

Tuhá paliva. Výpočet obsahu popelovin, hydrátové vody a hodnot znaků jakosti v organické hmotě

230 Kč

ČSN ISO 562 (441366) - říjen 2011 aktuální vydání

Černá uhlí a koks - Stanovení prchavé hořlaviny

230 Kč

ČSN ISO 8264 (441372) - leden 1996

Černá uhlí. Stanovení vlastnosti puchnutí s použitím dilatometru

230 Kč

ČSN ISO 349 (441374) - srpen 1995

Černá uhlí. Dilatometrická zkouška podle Audibert-Arnu

230 Kč

ČSN 44 1375 (441375) - srpen 2009 aktuální vydání

Tuhá paliva - Zrychlené stanovení obsahu veškeré vody

125 Kč

ČSN 44 1376 (441376) - prosinec 2007 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení maximální nasákavosti

125 Kč

ČSN 44 1377 (441377) - březen 2004 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení obsahu vody

125 Kč

ČSN ISO 1171 (441378) - říjen 2011 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení popela

190 Kč

ČSN 44 1379 (441379) - srpen 2021 nové vydání

Uhlí a koks - Stanovení veškeré síry metodou Eschka

190 Kč

ČSN ISO 17246 (441380) - říjen 2011

Uhlí - Primární analýza

190 Kč

ČSN ISO 579 (441382) - srpen 2015 aktuální vydání

Koks - Stanovení veškeré vody

125 Kč

ČSN ISO 18894 (441383) - červenec 2020 aktuální vydání

Koks - Stanovení indexu reaktivity koksu (CRI) a pevnosti koksu po reakci (CSR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 687 (441384) - říjen 2011 aktuální vydání

Tuhá paliva - Koks - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

125 Kč

ČSN ISO 15239 (441386) - prosinec 2008

Tuhá paliva - Hodnocení měřicích vlastností on-line analyzátorů

550 Kč

ČSN 44 1390 (441390) - červen 1960

Klasifikace přirozených tuhých paliv

190 Kč

ČSN 44 1391 (441391) - prosinec 1966

Klasifikace černých uhlí kódovými čísly

125 Kč

ČSN 44 1393 (441393) - říjen 1990

Černá a hnědá uhlí. Stanovení obsahu rtuti

190 Kč

ČSN ISO 19579 (441395) - prosinec 2008

Tuhá paliva - Stanovení síry metodou infračervené spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 13605 (441396) - listopad 2020

Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

230 Kč

ČSN 44 1400 (441400) - květen 1984

Zásady a technické požadavky pro jakost tuhých paliv

340 Kč

ČSN 44 1402 (441402) - srpen 2009 aktuální vydání

Zásady pro stanovení a prověřování jakosti tuhých paliv

125 Kč

ČSN 44 1406 (441406) - leden 2005 aktuální vydání

Uhlí a koks - Technické požadavky na třídy zrnění vyráběných druhů

125 Kč

ČSN 44 1409 (441409) - květen 1984

Tuhá paliva. Názvosloví a značky pro vyráběné druhy hnědých uhlí

65 Kč

ČSN DIN 51900-1 (656169) - prosinec 2014

Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 1: Obecné informace, základní vybavení a metoda

340 Kč

ČSN DIN 51900-2 (656169) - prosinec 2014

Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 2: Metoda s isoperibolickým kalorimetrem nebo kalorimetrem se statickým pláštěm

190 Kč

ČSN DIN 51900-3 (656169) - prosinec 2014

Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 3: Metoda s kalorimetrem s adiabatickým pláštěm

190 Kč

ČSN EN 15529 (658000) - červenec 2007

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Terminologie

125 Kč

ČSN EN 15536 (658040) - říjen 2007

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Dehtové oleje z uhelného dehtu - Prací oleje - Specifikace a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 16559 (838200) - únor 2015

Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis

440 Kč

ČSN 83 8201 (838201) - srpen 2005

Tuhá alternativní paliva - Zpráva o vzájemném rozdílu mezi biologicky rozložitelnými a biogenními složkami tuhých alternativních paliv (TAP)

230 Kč

ČSN EN ISO 17225-1 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky

570 Kč

ČSN EN ISO 17225-4 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 4: Tříděná dřevní štěpka

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN ISO 17225-5 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Tříděné palivové dřevo

230 Kč

ČSN EN ISO 17225-6 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Tříděné nedřevní pelety

230 Kč

ČSN EN ISO 17225-7 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 7: Tříděné nedřevní brikety

190 Kč

ČSN EN 15234-1 (838204) - září 2011

Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 15234-2 (838204) - srpen 2012

Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15234-3 (838204) - srpen 2012

Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 3: Dřevní brikety pro maloodběratele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15234-4 (838204) - srpen 2012

Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 4: Dřevní štěpka pro maloodběratele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15234-5 (838204) - srpen 2012

Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15234-6 (838204) - srpen 2012

Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 6: Nedřevní pelety pro maloodběratele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18122 (838210) - červen 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu popela

190 Kč

ČSN EN ISO 17828 (838215) - červenec 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení sypné hmotnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 16948 (838216) - leden 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkového uhlíku, vodíku a dusíku

230 Kč

ČSN EN ISO 16995 (838217) - červenec 2015

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě

190 Kč

ČSN EN ISO 17827-1 (838219) - říjen 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a většími

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17827-2 (838219) - prosinec 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic neslisovaných paliv - Část 2: Metoda třídění vibračními síty s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15149-3 (838219) - srpen 2006

Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení - Část 3: Metoda třídění rotačním sítem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18134-1 (838220) - únor 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 18134-2 (838220) - září 2017 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 18134-3 (838220) - únor 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

190 Kč

ČSN EN ISO 17831-1 (838221) - červenec 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 1: Pelety

230 Kč

ČSN EN ISO 17831-2 (838221) - červenec 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety

190 Kč

ČSN EN ISO 18123 (838222) - červen 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny

230 Kč

ČSN EN ISO 16967 (838223) - listopad 2015

Tuhá biopaliva - Stanovení majoritních prvků - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na a Ti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16968 (838224) - listopad 2015

Tuhá biopaliva - Stanovení stopových prvků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.16t

250 Kč

ČSN EN ISO 16993 (838225) - leden 2017 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv

230 Kč

ČSN EN ISO 16994 (838226) - leden 2017 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru

230 Kč

ČSN EN ISO 17830 (838228) - listopad 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic rozpadlých pelet

230 Kč

ČSN EN ISO 17829 (838229) - červen 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení délky a průměru pelet

190 Kč

ČSN EN ISO 18846 (838230) - duben 2017

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu jemných částic v množství pelet

190 Kč

ČSN EN ISO 21637 (838300) - červenec 2021

Tuhá alternativní paliva - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 15358 (838301) - září 2011

Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě tuhých alternativních paliv

550 Kč

ČSN EN 15359 (838302) - červen 2012

Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy

340 Kč

ČSN EN ISO 21644 (838303) - srpen 2021

Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN 15400 (838304) - srpen 2011

Tuhá alternativní paliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TS 15401 (838305) - listopad 2010 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Stanovení sypné hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15402 (838306) - srpen 2011

Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN ISO 22167 (838306) - říjen 2021

Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15403 (838307) - srpen 2011

Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu popela

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN ISO 21656 (838307) - říjen 2021

Tuhá alternativní paliva - Stanovení popela

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15404 (838308) - červenec 2007

Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení teploty tání popela stanovením charakteristických teplot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15405 (838309) - únor 2011 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Stanovení hustoty pelet a briket

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15406 (838310) - únor 2011 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Stanovení klenbování hromadného materiálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21663 (838311) - červen 2021

Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H), dusíku (N) a síry (S) instrumentální metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15408 (838312) - září 2011

Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu síry (S), chloru (Cl), fluoru (F) a bromu (Br)

230 Kč

ČSN EN 15410 (838314) - duben 2012

Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu hlavních prvků (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15411 (838315) - duben 2012

Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu stopových prvků (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V a Zn)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15412 (838316) - listopad 2010 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení kovového hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15413 (838317) - duben 2012

Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy zkušebního vzorku z laboratorního vzorku

350 Kč

ČSN EN 15414-3 (838318) - srpen 2011

Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN ISO 21660-3 (838318) - říjen 2021

Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15414-1 (838318) - listopad 2010 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 1: Stanovení veškeré vody referenční metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15414-2 (838318) - listopad 2010 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 2: Stanovení veškeré vody zjednodušenou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15415-1 (838319) - duben 2012

Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění sítem pro malé rozměry částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15415-2 (838319) - říjen 2012

Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 2: Metoda maximální zobrazené délky pro částice velkého rozměru (manuální)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15415-3 (838319) - říjen 2012

Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 3: Metoda obrazové analýzy pro částice velkého rozměru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15442 (838320) - únor 2012

Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

550 Kč

ČSN EN ISO 21645 (838320) - říjen 2021

Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 15443 (838321) - únor 2012 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy laboratorního vzorku

350 Kč

ČSN EN 15590 (838322) - duben 2012

Tuhá alternativní paliva - Stanovení aktuální rychlosti aerobní mikrobiální aktivity pomocí reálného dynamického respiračního indexu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15639 (838323) - únor 2011 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 21912 (838324) - září 2021

Tuhá alternativní paliva - Bezpečná manipulace a skladování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TS 15439 (838400) - listopad 2006

Zplyňování biomasy - Dehet a částice v plynných produktech - Vzorkování a analýza

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč