ICS 73.040 - Uhlí

ČSN ISO 14180 (441302) - červenec 2020 aktuální vydání

Tuhá paliva - Směrnice pro vzorkování uhelných slojí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 18283 (441305) - prosinec 2013

Uhlí a koks - Ruční vzorkování

570 Kč

ČSN 44 1307 (441307) - leden 2006 aktuální vydání

Uhlí a koks - Postup přípravy sesypových vzorků

125 Kč

ČSN ISO 11724 (441311) - listopad 2020

Tuhá paliva - Stanovení celkového fluoru v uhlí, koksu a v popílku

230 Kč

ČSN ISO 13909-1 (441314) - červen 2018 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t

210 Kč

ČSN ISO 13909-2 (441314) - září 2017 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 2: Uhlí - Vzorkování z proudu

350 Kč

ČSN ISO 13909-3 (441314) - květen 2018 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků

230 Kč

ČSN ISO 13909-4 (441314) - září 2017 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 4: Uhlí - Úprava vzorků

350 Kč

ČSN ISO 13909-7 (441314) - říjen 2018 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 7: Metody pro stanovení preciznosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 13909-8 (441314) - duben 2019 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 8: Metody zkoušení systematické chyby

340 Kč

ČSN ISO 12900 (441316) - květen 2021 nové vydání

Černá uhlí - Stanovení abrazivity

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 1213-2 (441319) - březen 2020 aktuální vydání

Tuhá paliva - Terminologie - Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

440 Kč

ČSN 44 1321 (441321) - březen 1985

Tuhá paliva. Stanovení zdánlivé hustoty uhlí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.01t

97 Kč

ČSN 44 1324 (441324) - prosinec 2008 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení sypné hmotnosti uhlí pro zvláštní provozní účely

125 Kč

ČSN ISO 5072 (441325) - leden 2015 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení skutečné relativní hustoty a zdánlivé relativní hustoty

190 Kč

ČSN ISO 23499 (441326) - srpen 2015 aktuální vydání

Uhlí - Stanovení sypné hmotnosti pro použití při plnění koksárenských pecí

190 Kč

ČSN ISO 602 (441330) - duben 2019 aktuální vydání

Uhlí - Stanovení obsahu popelovin

190 Kč

ČSN 44 1333 (441333) - leden 1983

Úprava uhlí. Zkoušení úpravnických strojů a zařízení

340 Kč

ČSN ISO 5074 (441338) - září 2016 aktuální vydání

Černá uhlí - Stanovení indexu melitelnosti Hardgrove

125 Kč

ČSN ISO 1953 (441339) - září 2016 aktuální vydání

Černá uhlí - Třídicí zkouška proséváním

230 Kč

ČSN 44 1340 (441340) - březen 2004 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Třídicí zkouška proséváním

190 Kč

ČSN 44 1341 (441341) - listopad 2013 aktuální vydání

Tuhá paliva - Plavicí zkouška uhlí

230 Kč

ČSN ISO 10329 (441343) - září 2010

Uhlí - Stanovení plastických vlastností - Metoda s Gieselerovým plastometrem s konstantním točivým momentem

230 Kč

ČSN ISO 7404-1 (441345) - listopad 2016 aktuální vydání

Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník

190 Kč

ČSN ISO 7404-2 (441345) - květen 2010 aktuální vydání

Metody petrografické analýzy uhlí - Část 2: Metody přípravy vzorků uhlí

230 Kč

ČSN ISO 7404-3 (441345) - květen 2010 aktuální vydání

Metody petrografické analýzy uhlí - Část 3: Metoda stanovení složení macerálových skupin

190 Kč

ČSN ISO 7404-5 (441345) - květen 2010 aktuální vydání

Metody petrografické analýzy uhlí - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu

230 Kč

ČSN 44 1346 (441346) - říjen 1987

Tuhá paliva. Stanovení typů černých uhlí podle odraznosti

65 Kč

ČSN ISO 5073 (441347) - srpen 2015 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení huminových kyselin

190 Kč

ČSN ISO 5071-1 (441351) - leden 2015 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení prchavé hořlaviny v analytickém vzorku - Část 1: Metoda dvou pícek

230 Kč

ČSN ISO 609 (441354) - leden 2001

Tuhá paliva - Stanovení uhlíku a vodíku - Vysokoteplotní spalovací metoda

230 Kč

ČSN ISO 29541 (441356) - září 2012

Tuhá paliva - Stanovení obsahu veškerého uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metoda

230 Kč

ČSN ISO 540 (441359) - srpen 2009 aktuální vydání

Uhlí a koks - Stanovení tavitelnosti popela

230 Kč

ČSN ISO 11722 (441360) - leden 2015 aktuální vydání

Tuhá paliva - Černá uhlí - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor sušením v dusíkové atmosféře

190 Kč

ČSN ISO 625 (441363) - květen 2003

Tuhá paliva a koks - Stanovení uhlíku a vodíku - Liebigova metoda

230 Kč

ČSN ISO 562 (441366) - říjen 2011 aktuální vydání

Černá uhlí a koks - Stanovení prchavé hořlaviny

230 Kč

ČSN ISO 157 (441370) - duben 2000

Uhlí - Stanovení forem síry

340 Kč

ČSN ISO 647 (441371) - duben 2019 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku dehtu, vody, plynu a koksového zbytku při nízkoteplotní destilaci

190 Kč

ČSN ISO 501 (441373) - listopad 2013 aktuální vydání

Uhlí - Stanovení indexu puchnutí v kelímku

190 Kč

ČSN 44 1375 (441375) - srpen 2009 aktuální vydání

Tuhá paliva - Zrychlené stanovení obsahu veškeré vody

125 Kč

ČSN ISO 17246 (441380) - říjen 2011

Uhlí - Primární analýza

190 Kč

ČSN ISO 17247 (441381) - září 2016 aktuální vydání

Uhlí - Úplná analýza

190 Kč

ČSN ISO 23380 (441385) - srpen 2015 aktuální vydání

Volba metod pro stanovení stopových prvků v uhlí

230 Kč

ČSN 44 1390 (441390) - červen 1960

Klasifikace přirozených tuhých paliv

190 Kč

ČSN 44 1391 (441391) - prosinec 1966

Klasifikace černých uhlí kódovými čísly

125 Kč

ČSN 44 1393 (441393) - říjen 1990

Černá a hnědá uhlí. Stanovení obsahu rtuti

190 Kč

ČSN ISO 975 (441394) - srpen 2015 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku extraktu rozpustného v benzenu - Poloautomatická metoda

190 Kč

ČSN ISO 19579 (441395) - prosinec 2008

Tuhá paliva - Stanovení síry metodou infračervené spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 13605 (441396) - listopad 2020

Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

230 Kč

ČSN 44 1402 (441402) - srpen 2009 aktuální vydání

Zásady pro stanovení a prověřování jakosti tuhých paliv

125 Kč

ČSN 44 1406 (441406) - leden 2005 aktuální vydání

Uhlí a koks - Technické požadavky na třídy zrnění vyráběných druhů

125 Kč

ČSN 44 1409 (441409) - květen 1984

Tuhá paliva. Názvosloví a značky pro vyráběné druhy hnědých uhlí

65 Kč

ČSN 44 6405 (446405) - srpen 1992

Odběr a rozbor vzorků inertního prachu a směsí uhelného a inertního prachu

125 Kč