ČSN ISO 157 (441370)

Uhlí - Stanovení forem síry

ČSN ISO 157 Uhlí - Stanovení forem síry
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou mezinárodní normy ISO 157:1996. Mezinárodní norma ISO 157:1996 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma předepisuje metody stanovení obsahu síranové a pyritové síry v uhlí, včetně hnědých uhlí a lignitů a výpočet obsahu přítomné organické síry. Za pozornost stojí Podstata zkoušky, kde se uvádí: "Postup popsaný v této normě využívá různé rozpustnosti síranů a pyritů ve zředěné kyselině chlorovodíkové a dusičné v podmínkách zpětného toku (refluxu) tak, že mohou být převedeny do roztoku postupně za sebou a stanoveny přímo. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma obsahuje tyto oddíly: oddíl 1 - Obecně, oddíl 2 - Separace síranové a pyritové síry, oddíl 3 - Stanovení síranové síry, oddíl 4 - Stanovení pyritové síry, oddíl 5 - Stanovení organické síry a oddíl 6 - Přepočet na ostatní stavy a protokol o zkoušce. Dále norma uvádí informativní Přílohu A. ČSN ISO 157 (44 1370) byla vydána v dubnu 2000. Nahradila ČSN 44 1370 z 2.3.1987.

Označení ČSN ISO 157 (441370)
Katalogové číslo 52042
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2000
Datum účinnosti 1. 5. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963520421
Tato norma nahradila ČSN 44 1370 (441370) z prosince 1987
Dostupnost skladem (tisk na počkání)