Třída 4415 - Zkoušení rud a koncentrátů

Zobrazit obsah třídy 44 - Hornictví

ČSN ISO 11323 (441500) - září 2010

Železné rudy a přímo redukované železo - Slovník

350 Kč

ČSN 44 1501 (441501) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení hygroskopické vlhkosti

65 Kč

ČSN 44 1502 (441502) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení cínu

125 Kč

ČSN 44 1503 (441503) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení wolframu

125 Kč

ČSN 44 1504 (441504) - červenec 1991

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1505 (441505) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 44 1506 (441506) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1507 (441507) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1508 (441508) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu lithného

125 Kč

ČSN 44 1509 (441509) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení molybdenu

65 Kč

ČSN 44 1510 (441510) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení bismutu

125 Kč

ČSN 44 1511 (441511) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení chromu

65 Kč

ČSN 44 1512 (441512) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení titanu

65 Kč

ČSN 44 1513 (441513) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1514 (441514) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1515 (441515) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení fosforu

65 Kč

ČSN 44 1516 (441516) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1517 (441517) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení antimonu

65 Kč

ČSN 44 1518 (441518) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení olova

65 Kč

ČSN 44 1519 (441519) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení vanadu

65 Kč

ČSN 44 1520 (441520) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1521 (441521) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení fluoru

65 Kč

ČSN 44 1522 (441522) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení stříbra

65 Kč

ČSN 44 1523 (441523) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení niobu, tantalu a skandia

125 Kč

ČSN ISO 4701 (441560) - září 2009

Železné rudy a železo po přímé redukci - Stanovení rozdělení zrnitosti třídicí zkouškou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.10t

460 Kč

ČSN ISO 15967 (441561) - duben 2015

Přímo redukované železo - Stanovení indexů nárazu a otěru u železa briketovaného za horka (HBI)

190 Kč

ČSN ISO 3087 (441570) - duben 2015 aktuální vydání

Železné rudy - Stanovení obsahu vlhkosti v dodávce

340 Kč

ČSN ISO 4689 (441570) - březen 1993

Železné rudy. Stanovení síry vážkovou metodou jako síran barnatý

190 Kč

ČSN ISO 4690 (441570) - březen 1993

Železné rudy. Stanovení síry spalovací metodou

190 Kč

ČSN ISO 6830 (441570) - duben 1993

Železné rudy. Stanovení hliníku. Chelatometrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 7335 (441570) - říjen 1993

Železné rudy. Stanovení chemicky vázané vody. Titrační metoda podle Karl Fischera

230 Kč

ČSN ISO 317 (441575) - prosinec 1992

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení arsenu. Spektrofotometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 4296-1 (441575) - leden 1993

Manganové rudy. Vzorkování. Část 1: Odběr dílčího vzorku

230 Kč

ČSN ISO 4296-2 (441575) - leden 1993

Manganové rudy. Vzorkování. Část 2: Příprava vzorků

190 Kč

ČSN ISO 4297 (441575) - prosinec 1992

Manganové rudy a koncentráty. Metody chemického rozboru. Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN ISO 4298 (441575) - listopad 1992

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení manganu. Potenciometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 5889 (441575) - říjen 1993

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení hliníku, mědi, olova a zinku metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 6230 (441575) - leden 1994

Manganové rudy. Stanovení granulometrického složení sítovým rozborem

230 Kč

ČSN ISO 7723 (441575) - prosinec 1992

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení titanu. Spektrofotometrická metoda s 4,4'-diantipyrilmethanem

125 Kč

ČSN ISO 7969 (441575) - únor 1993

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení sodíku a draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 9681 (441575) - listopad 1993

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení železa metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 5975 (441580) - prosinec 1992

Chromové rudy. Stanovení vápníku a hořčíku. Chelatometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 5997 (441580) - únor 1993

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení křemíku spektrofotometrickou a vážkovou metodou

125 Kč

ČSN ISO 6130 (441580) - prosinec 1992

Chromové rudy. Stanovení celkového obsahu železa. Titrační metoda po redukci

125 Kč

ČSN ISO 6153 (441580) - září 1993

Chromové rudy. Odběr dílčích vzorků

230 Kč

ČSN ISO 6154 (441580) - září 1993

Chromové rudy. Příprava vzorků

230 Kč

ČSN ISO 6629 (441580) - prosinec 1992

Chromové rudy a koncentráty. Metody chemického rozboru. Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN ISO 8889 (441580) - duben 1993

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení hliníku chelatometrickou metodou

125 Kč

ČSN 44 1581 (441581) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení hygroskopické vlhkosti

65 Kč

ČSN 44 1582 (441582) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu chromitého

65 Kč

ČSN 44 1587 (441587) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení titanu

65 Kč

ČSN 44 1588 (441588) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1589 (441589) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení fosforu

125 Kč

ČSN 44 1590 (441590) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1591 (441591) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení uhlíku

125 Kč

ČSN 44 1592 (441592) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení niklu

125 Kč

ČSN 44 1593 (441593) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1594 (441594) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 44 1595 (441595) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení kobaltu

125 Kč

ČSN 44 1596 (441596) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč