ČSN ISO 4689 (441570)

Železné rudy. Stanovení síry vážkovou metodou jako síran barnatý

ČSN ISO 4689 Železné rudy. Stanovení síry vážkovou metodou jako síran barnatý
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4689:1986. Tato mezinárodní norma určuje vážkovou metodu pro stanovení obsahu síry jako síran barnatý v železných rudách. Metoda je použitelná pro stanovení síry v koncentračním rozsahu 0,01 % do 1,0 % (m/m) v přírodních železných rudách, koncentrátech a aglomerátech železných rud včetně slinutých produktů. Podstata metody: Navážka se rozkládá chlorečnanem draselným a směsí kyseliny chlorovodíkové a dusičné. Roztok se odpaří do sucha. Soli se rozpustí v kyselině chlorovodíkové a nerozpustný zbytek se odfiltruje. Hlavní podíl železa ve filtrátu se odstraní extrakcí s methylizobutylketonem. Nerozpustný zbytek se vyžíhá a odpařením s kyselinou fluorovodíkovou a dusičnou se odstraní oxid křemičitý. Zbytek se vytaví s uhličitanem sodným, tavenina se vylouží a výluh se zfiltruje. Filtrát se okyselí a spojí s hlavním roztokem. Zbylé železo se zredukuje na dvojmocnou formu, po úpravě kyselosti se přidá roztok chloridu barnatého. Síran barnatý se odfiltruje a stanoví vážkově. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 4689 (44 1570) byla vydána v březnu 1993. Nahradila ČSN 44 1806, oddíl 2, ze 14.12.1979. Vydáním ČSN ISO 4689 a ČSN ISO 4690 pozbývá platnost ČSN 44 1806 ze 14.12.1979 v celém rozsahu.

Označení ČSN ISO 4689 (441570)
Katalogové číslo 28633
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1993
Datum účinnosti 1. 4. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963286334
Dostupnost skladem (tisk na počkání)