ČSN 44 1593 (441593)

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení mědi

ČSN 44 1593 Chromové rudy a koncentráty. Stanovení mědi
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor chromových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení mědi metody atomové absorpční spektrometrie pro hmotnostní zlomek mědi od 0,02 % a fotometrickou pro hmotnostní zlomek mědi nad 0,005 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata metody AAS: Po odstranění oxidu křemičitého se nerozpustný zbytek rozloží alkalicko-oxidačním tavením, tavenina se rozpustí v roztoku kyseliny chlorovodíkové a měď se stanoví atomovou absorpční spektrometrií v plameni vzduch-acetylen při vlnové délce 324,7 nm. Podstata fotometrické metody: Po odstranění oxidu křemičitého se nerozpustný zbytek rozloží alkalicko-oxidačním tavením a tavenina se rozpustí v roztoku kyseliny chlorovodíkové. Ze spojených roztoků se měď oddělí od rušivých prvků extrakcí chloroformovým roztokem diethyldithiokarbamidanu olovnatého z vínanově amoniakálního prostředí a stanoví fotometricky. Normalizované postupy jsou podrobně popsány. ČSN 44 1593 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od 1.8.1991. Nahradila ČSN 44 1612 z 27.6.1973, část 13 a spolu s ČSN 44 1581, ČSN 44 1582 a ČSN 44 1584 až ČSN 44 1592 a ČSN 44 1594 až ČSN 44 1596 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1593 (441593)
Katalogové číslo 28256
Cena 125 Kč125
Datum schválení 20. 7. 1990
Datum účinnosti 1. 8. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963282565
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 15 93
  • ČSN 441593
  • ČSN 44 15 93 : 1990
  • ČSN 441593:1990
  • ČSN 44 1593:1990