ČSN ISO 5975 (441580)

Chromové rudy. Stanovení vápníku a hořčíku. Chelatometrická metoda

ČSN ISO 5975 Chromové rudy. Stanovení vápníku a hořčíku. Chelatometrická metoda
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5975:1983. Určuje chelatometrickou metodu pro stanovení vápníku a hořčíku v chromových rudách. Metoda je použitelná pro obsahy vápníku vyšší než 0,1 % (m/m) a pro obsahy hořčíku vyšší než 3,0 % (m/m). Tato mezinárodní norma se používá společně s ČSN ISO 6629. Podstata metody: Vzorek se rozloží kyselinou dusičnou a chloristou. U obtížně rozložitelných materiálů se nerozpustný zbytek odfiltruje, zpopelní, odpaří s kyselinou fluorovodíkovou a vytaví s uhličitanem sodným. Tavenina se rozpustí v kyselině chlorovodíkové, roztok se spojí s hlavním roztokem a chrom se oddělí jako chromylchlorid. Železo, titan, hliník a mangan se odstraní srážením amoniakem za přítomnosti peroxodisíranu amonného. Vápník se stanoví v alikvotním podílu hlavního roztoku titrací odměrným roztokem EDTA (pH = 12,5) za použití fluorexonu jako indikátoru. Ve druhém alikvotním podílu se stanoví suma vápníku a hořčíku titrací odměrným roztokem EDTA (pH = 10) za použití eriochromčerni T jako indikátoru. Obsah hořčíku se zjistí z rozdílu. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 5975 (44 1580) byla vydána v prosinci 1992. Nahradila ČSN 44 1588 z 20.7.1990.

Označení ČSN ISO 5975 (441580)
Katalogové číslo 28245
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1992
Datum účinnosti 1. 1. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963282459
Dostupnost skladem (tisk na počkání)