ČSN 44 1595 (441595)

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení kobaltu

ČSN 44 1595 Chromové rudy a koncentráty. Stanovení kobaltu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor chromových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení kobaltu metody atomové absorpční spektrometrie pro hmotnostní zlomek kobaltu od 0,01 % a fotometrickou pro hmotnostní zlomek kobaltu od 0,005%. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata metody AAS: Po odstranění oxidu křemičitého se nerozpustný zbytek rozloží alkalicko-oxidačním tavením, tavenina se rozpustí v roztoku kyseliny chlorovodíkové a změří se atomová absorpce kobaltu v plameni vzduch-acetylen při vlnové délce 240,7 nm. Podstata fotometrické metody: Vzorek se rozloží alkalicko-oxidačním tavením, tavenina se rozpustí v roztoku kyseliny chlorovodíkové, kobalt se oddělí od rušivých prvků ve formě sraženiny hexanitritokobaltitanu draselného a po rozpuštění sraženiny v roztoku kyseliny chlorovodíkové se kobalt stanoví fotometricky. Normalizované postupy jsou podrobně popsány. ČSN 44 1595 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od 1.8.1991. Nahradila ČSN 44 1612 z 27.6.1973, část 14 a spolu s ČSN 44 1581, ČSN 44 1582 a ČSN 44 1584 až ČSN 44 1594 a ČSN 44 1596 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1595 (441595)
Katalogové číslo 28258
Cena 125 Kč125
Datum schválení 20. 7. 1990
Datum účinnosti 1. 8. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963282589
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 15 95
  • ČSN 441595
  • ČSN 44 15 95 : 1990
  • ČSN 441595:1990
  • ČSN 44 1595:1990