ČSN 44 1523 (441523)

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení niobu, tantalu a skandia

ČSN 44 1523 Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení niobu, tantalu a skandia
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení niobu, tantalu a skandia metodu spektrochemickou - pro hmotnostní zlomek niobu, skandia od 0,003 % a tantalu od 0,01 % pro stanovení niobu metodu fotometrickou - pro hmotnostní zlomek niobu od O,2 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Stanovení niobu, tantalu a skandia metodou spektrochemickou. Podstata metody: Vzorek se smísí se spektrochemickým tlumičem a po naplnění kráteru elektrody se vybudí jeho emisní spektrum v trvalém střídavém oblouku. Stanovení niobu metodou fotometrickou. Podstata metody: Vzorek se rozloží kyselinami, po oddělení oxidu křemičitého se nerozpustný zbytek vytaví s disíranem sodným , tavenina se vylouží v roztoku vínanu amonného a niob se stanoví fotometricky s 4-(2-pyridylazo)resorcínolem. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1523 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od l.7.1991. Spolu s ČSN 44 1501 až ČSN 44 1522 nahradila v celém roszahu ČSN 44 1638 z 8.7.1970 a ČSN 44 1639 z 8.7.1970.

Označení ČSN 44 1523 (441523)
Katalogové číslo 28240
Cena 125 Kč125
Datum schválení 20. 7. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963282404
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 15 23
  • ČSN 441523
  • ČSN 44 15 23 : 1990
  • ČSN 441523:1990
  • ČSN 44 1523:1990