ČSN 44 1503 (441503)

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení wolframu

ČSN 44 1503 Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení wolframu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení wolframu metody: Fotometrickou - pro hmotnostní zlomek wolframu od 0,02 % do 2,00 % a vážkovou - pro hmotnostní zlomek wolframu nad 2 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Fotometrická metoda. Podstata metody: Po odstranění oxidu křemičitého se zbytek vytaví s peroxidem sodíku a uhličitanem sodným, po vyloužení taveniny se v chlorovodíkovém prostředí wolfram stanoví fotometricky rhodanidem. Vážková metoda. Podstata metody: Vzorek se rozloží kyselinami, wolfram se vysráží cinchoninem a po přečištění se váže jako oxid wolframový. V nerozpustném zbytku se wolfram stanoví fotometricky rhodanidem. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1503 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od l.7.1991. Spolu s ČSN 44 1501 až ČSN 44 1502 a ČSN 44 1504 až ČSN 44 1523 nahradila v celém roszahu ČSN 44 1638 z 8.7.1970 a ČSN 44 1639 z 8.7.1970.

Označení ČSN 44 1503 (441503)
Katalogové číslo 28220
Cena 125 Kč125
Datum schválení 20. 7. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963282206
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 15 03
  • ČSN 441503
  • ČSN 44 15 03 : 1990
  • ČSN 441503:1990
  • ČSN 44 1503:1990