ČSN ISO 5997 (441580)

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení křemíku spektrofotometrickou a vážkovou metodou

ČSN ISO 5997 Chromové rudy a koncentráty. Stanovení křemíku spektrofotometrickou a vážkovou metodou
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5997:1984. Určuje následující metody pro stanovení obsahu křemíku v chromových rudách a koncentrátech: Metoda A: spektrofotometrická metoda použitelná pro rudy a koncentráty s obsahy křemíku od 0,05 % (m/m) do 0,5 % (m/m). Metoda B: vážková metoda použitelná pro rudy a koncentráty s obsahy křemíku od 0,5 % (m/m) do 15 % (m/m). Tato mezinárodní norma platí ve spojení s ČSN ISO 6629. Podstata metody A: Navážka se rozloží tavením s tavicí směsí. Tavenina se rozpustí ve vodě. pH roztoku se upraví kyselinou chlorovodíkovou. Po reakci oxidu křemičitého s molybdenanem amonným se vytvořený silikomolybdátový komplex redukuje kyselinou askorbovou v prostředí kyseliny citronové. Měří se absorbance při vlnové délce 810 nm nebo 620 nm až 640 nm. Podstata metody B: Rozklad navážky se provede buď tavením s peroxidem sodíku a dále zpracovává kyselinou chlorovodíkovou a chloristou, nebo se rozloží kyselinou dusičnou a chloristou. Dále se kyselina křemičitá vyloučí odpařením roztoku s kyselinou chloristou a odfiltruje. Zbytek se vyžíhá a zváží. Poté se vyžíhaný zbytek odpaří s kyselinou fluorovodíkovou a sírovou, vyžíhá a zváží. Za pozoruhodné je třeba považovat varovná upozornění u některých chemikálií, tak např. čl.4.2.1 zní: Peroxid sodíku. - Při tavení nosit ochranné brýle. Chránit před vlhkostí. Zabránit kontaktu s organickými látkami, aby se předešlo možné explozi. Podobně upozornění v čl.4.2.4 zní: Kyselina chloristá. - Riziko otravy vdechováním, polykáním nebo stykem s pokožkou. Veškeré práce nutno provádět ve výkonné digestoři, vzdálené účinkům plamene, apod. Odstranit možnost inhalací výparů a styk s pokožkou, očima a oblečením. Nebo konečně v čl.4.4.3.2 kde se popisuje používání chromylchloridu je uvedeno toto upozornění: - Během práce s chromylchloridem nutno zajistit, aby nedošlo k otravě vdechováním, polykáním nebo stykem s pokožkou. Veškeré práce nutno provádět v digestoři, vzdálené účinkům plamene apod. Odstranit možnost inhalací výparů a styk s pokožkou, očima a oblečením. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN ISO 5997 (44 1580) byla vydána v únoru 1993. Nahradila ČSN 44 1585 z 20.7.1990.

Označení ČSN ISO 5997 (441580)
Katalogové číslo 28569
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1993
Datum účinnosti 1. 3. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963285696
Dostupnost skladem (tisk na počkání)