ČSN 44 1588 (441588)

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

ČSN 44 1588 Chromové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor chromových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého metody chelatometrickou pro hmotnostní zlomek oxidu vápenatého a hořečnatého od 1 do 5 % a atomové absorpční spektrometrie pro hmotnostní zlomek oxidu vápenatého a hořečnatého do 2 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata chelatometrické metody: Vzorek se rozloží alkalicko-oxidačním tavením, výluh se okyselí kyselinou chlorovodíkovou. Po odstranění oxidu křemičitého se rušivé prvky odstraní srážením hexamethylentetraminem a chloroformovou extrakcí diethyldithiokarbamidanem sodným. Vápník se stanoví titrací odměrným roztokem disodné soli kyseliny EDTA při pH vyšším než 12 na indikátor fluorexon-thymolftalein, suma vápníku a hořčíku při pH 9 až 10 na indikátor eriochromčerň T. Princip metody AAS: Po odstranění oxidu křemičitého se nerozpustný zbytek rozloží alkalicko-oxidačním tavením, tavenina se rozpustí v roztoku kyseliny chlorovodíkové a měří se atomová absorpce vápníku při vlnové délce 422,7 nm a hořčíku při vlnové délce 285,3 nm v plameni vzduch-acetylen. Vliv rušivých prvků se odstraní přídavkem 8-oxichinolinu v lanthanu. Normalizované postupy jsou podrobně popsány. ČSN 44 1588 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od 1.8.1991. Nahradila ČSN 44 1612 z 27.6.1973, část 8 a spolu s ČSN 44 1581, ČSN 44 1582 a ČSN 44 1584 až ČSN 44 1587 a ČSN 44 1589 až ČSN 44 1596 ji nahradila v celém rozsahu.
"Změnou 1)-12/1992" se s účinností od 1.12.1992 ruší díl 1 "Chelatometrická metoda". Nyní ČSN ISO 5975 (44 1580) - Chromové rudy. Stanovení vápníku a hořčíku. Chelatometrická metoda, která byla vydána v prosinci 1992.

Označení ČSN 44 1588 (441588)
Katalogové číslo 28251
Cena 125 Kč125
Datum schválení 20. 7. 1990
Datum účinnosti 1. 8. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963282510
Změny a opravy Z1 12.92
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 15 88
  • ČSN 441588
  • ČSN 44 15 88 : 1990
  • ČSN 441588:1990
  • ČSN 44 1588:1990