ČSN ISO 3087 (441570) Aktuální vydání

Železné rudy - Stanovení obsahu vlhkosti v dodávce

ČSN ISO 3087 Železné rudy - Stanovení obsahu vlhkosti v dodávce
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V mezinárodním měřítku se obchoduje se značnými tonážemi železné rudy a malé chyby v měření obsahu vlhkosti [hmotnostní podíl (%)] dodávky mají významný vliv na komerční transakce. Správné stanovení obsahu vlhkosti dodávky je proto důležitou záležitostí jak pro kupujícího tak i pro prodávajícího. Tato norma řeší metodu a postupy správného stanovení obsahu vlhkosti v železných rudách. Metoda popisována normou je použitelná na všechny železné rudy, ať už jsou přírodní nebo upravené. Odebraný zkušební podíl se vysuší na vzduchu při 105 °C na konstantní hmotnost a měří se hmotnostní ztráta. Vyjádří se obsah vlhkosti jako hmotnostní ztráta vzhledem k původní hmotnosti vzorku jako hmotnostní podíl (%).

Označení ČSN ISO 3087 (441570)
Katalogové číslo 96877
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2015
Datum účinnosti 1. 5. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963968773
Tato norma nahradila ČSN ISO 3087 (441570) z ledna 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)