ČSN ISO 5889 (441575)

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení hliníku, mědi, olova a zinku metodou atomové absorpční spektrometrie

ČSN ISO 5889 Manganové rudy a koncentráty. Stanovení hliníku, mědi, olova a zinku metodou atomové absorpční spektrometrie
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5889:1983. Tato mezinárodní norma určuje metodu atomové absorpční spektrometrie pro stanovení obsahu hliníku, mědi, olova a zinku v manganových rudách a koncentrátech. Metoda je použitelné v rozsahu od 0,1 do 4,0 % ( m/m) pro hliník, od 0,005 do 1,0 % (m/m) pro měď, od 0,005 do 1,0 % (m/m) pro olovo a od 0,005 do 0,25 % (m/m) pro zinek. Podstata metody: Navážka vzorku se rozloží kyselinou chlorovodíkovou a dusičnou. Příp. nerozpustný zbytek se odfiltruje, filtrát se uschová jako hlavní roztok. Filtr, obsahující zbytek se spálí. Po zpracování působením kyseliny fluorovodíkové a sírové se vytaví s tavicí směsí. Tavenina se rozpustí v kyselině chlorovodíkové a získaný roztok se spojí s hlavním roztokem. Roztok se znlžuje do plamene atomového absorpčního spektrometru. Pro měd, olovo a zinek se použije hořák vzduch/acetylen a pro hliník hořák oxid dusný/acetylen. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. ČSN ISO 5889 (44 1575) byla vydána v říjnu 1993. Nahradila část 23 oddíl B ČSN 44 1575 z 24.6.1971, oddíl 3 ČSN 44 1850 z 21.8.1985, oddíl 3 ČSN 44 1851 z 21.8.1985 a oddíl 1 ČSN 44 1853 z 11.5.1987.

Označení ČSN ISO 5889 (441575)
Katalogové číslo 28846
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1993
Datum účinnosti 1. 11. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963288468
Dostupnost skladem (tisk na počkání)