Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 44 1502 (441502)

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení cínu

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 4415 Zkoušení rud a koncentrátů

ICS: 73.060 Rudy a obohacené rudy

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení cínu metody: polarografickou - pro hmotnostní zlomek cínu od 0,05 %, atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek cínu od 0,2 % a jodometrickou - pro hmotnostní zlomek cínu od 5 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Polarografická metoda. Podstata metody: Po odstranění hlavního podílu oxidu křemičitého se zbytek vytaví s metafluoroboritanem sodným, amoniakem se vysrážejí hydroxidy, sraženina se odfiltruje a kyselina křemičitá, vyloučená po rozložení topazů, se odstraní. Zbytek se odtaví, po zamaskování rušivých prvků se cín oddělí na silikagelu a po eluci kyselinou chlorovodíkovou se stanoví polarograficky. Metoda atomové absorpční spektrometrie. Podstata metody: Vzorek se rozloží zahříváním s pevným jodidem amonným a po rozpuštění sublimátu v roztoku kyseliny chlorovodíkové se změří atomová absorpce cínu v plameni acetylen - oxid dusný při vlnové délce 233,5 nm. Metodu lze použít pouze pro stanovení cínu v kassiteritu. Jodometrická metoda. Podstata metody: Vzorek se rozloží alkalickooxidačním tavením, rušivé prvky se v prostředí kyseliny chlorovodíkové odstraní redukcí železem, wolfram se odstraní cínchoninem. Po redukci hliníkovými třískami se cín stanoví titrací odměrným roztokem jodu. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1502 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od l.7.1991. Spolu s ČSN 44 1501 a ČSN 44 1503 až ČSN 44 1523 nahradila v celém roszahu ČSN 44 1638 z 8.7.1970 a ČSN 44 1639 z 8.7.1970.

Označení ČSN 44 1502 (441502)
Katalogové číslo 28219
Cena 125 Kč vč. DPH
Datum schválení 20. 7. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963282190
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 44 15 02
  • ČSN 441502
  • ČSN 44 15 02 : 1990
  • ČSN 441502:1990
  • ČSN 44 1502:1990